Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
todo [2020/05/25 23:42]
sachy mame klic od strechy
todo [2020/06/23 21:42] (current)
malanius [Table]
Line 24: Line 24:
 ===== Aktuální TODO ===== ===== Aktuální TODO =====
 <​sortable>​ <​sortable>​
-^ since       ^ task ^ assigned to  |   | +^ since       ^ task                                                                                                                                                                                                                                                           ​^ assigned to            |   | 
-| 2018-06-28 ​ | Trejbal slíbil cedule ke vchodu/na vrátnici, napsat novemu spravci | Mrkva                  |   | +| 2018-06-28 ​ | Trejbal slíbil cedule ke vchodu/na vrátnici, napsat novemu spravci ​                                                                                                                                                                                            ​| Mrkva                  |   | 
-| 2018-07-10 ​ | na Wiki nefungují některé pluginy (opakovane eventy v kalendáři),​ nekompatibilní s aktuální verzi wiki, nutno fixnout | Sysop                  |   | +| 2018-07-10 ​ | na Wiki nefungují některé pluginy (opakovane eventy v kalendáři),​ nekompatibilní s aktuální verzi wiki, nutno fixnout ​                                                                                                                                         | Sysop                  |   | 
-| 2018-07-10 ​ | Commit pro opravi titulní stránky wiki do gitu | Bluebear ​              ​| ​  |+| 2018-07-10 ​ | Commit pro opravi titulní stránky wiki do gitu                                                                                                                                                                                                                 ​| Bluebear ​              ​| ​  |
 | 2018-07-10 ​ | Zásuvky vypínatelné břes stav Brmdooru - rozhodnout ktere, natahnout spinanych 12V (nebo open drain a 12V) do rozvadece. Silovinu zapoji Mrkva. Abyssal exportuje GPIO na brmdoore, pripadne lze pouzit JSON status z webu pokud se nechce fyzicke pripojeni. ​ | Rainbof, Jenda, Mrkva  |   | | 2018-07-10 ​ | Zásuvky vypínatelné břes stav Brmdooru - rozhodnout ktere, natahnout spinanych 12V (nebo open drain a 12V) do rozvadece. Silovinu zapoji Mrkva. Abyssal exportuje GPIO na brmdoore, pripadne lze pouzit JSON status z webu pokud se nechce fyzicke pripojeni. ​ | Rainbof, Jenda, Mrkva  |   |
-| 2018-11-06 ​ | Vyresit fluorescencni prouzky | Mrkva                  |   | +| 2018-11-06 ​ | Vyresit fluorescencni prouzky ​                                                                                                                                                                                                                                 | Mrkva                  |   | 
-| 2018-09-15 ​ | vystavit futlabu fakturu - za hajzlik? | Mrkva                  |   | +| 2018-09-15 ​ | vystavit futlabu fakturu - za hajzlik? ​                                                                                                                                                                                                                        ​| Mrkva                  |   | 
-| 2018-09-16 ​ | Zohnat poriadnu vrtacku (sucasna nezvlada beton v nosnikoch) + vrtaky | Mrkva                  |   | +| 2018-09-16 ​ | Zohnat poriadnu vrtacku (sucasna nezvlada beton v nosnikoch) + vrtaky ​                                                                                                                                                                                         | Mrkva                  |   | 
-| 2019-01-21 ​ | Obecně vyřešit dost vysokou spotřebu brmlabu v idle  | FIXME                  |   | +| 2019-01-21 ​ | Obecně vyřešit dost vysokou spotřebu brmlabu v idle                                                                                                                                                                                                            | FIXME                  |   | 
-| 2020-01-12 ​ | Dvere do bio a logovani - toz co? |                        |   | +| 2020-01-12 ​ | Dvere do bio a logovani - toz co?                                                                                                                                                                                                                              FIXME                  ​|   | 
-            |  ​| ​  ​|   |+2020-06-23 ​ ​| ​Fixnout dvere na strechu ​                                                                                                                                                                                                                                      | rainbof ​               ​|   |
  
 </​sortable>​ </​sortable>​
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki