[[TODO]]
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
todo [2014/06/17 19:15]
niekt0 [TODO]
todo [2016/09/21 20:04] (current)
pinky [TODO]
Line 1: Line 1:
 ====== TODO ====== ====== TODO ======
  
-^ since ^ task ^ next step(s) ^ assigned to ^ +^since ^task ^next step(s) ^assigned to | 
-2014-05-03 Přesadit kytky v socroomu ​| | chido +|25.5.2016 | brmbot-dole nadale zmira debugging | FIXME | 
-2014-06-07 ​Vyřešit účast / partnerství na akci GIOE Prague 2014 | | |+|19.8.2016 | brmbar potřebuje trochu lásky (naskladňování zboží je pain, prodej arbitrary kvantit není implementován) ​| | FIXME 
 +|21.09.2016Dezinfekce do lékárny v socroomu ​| | FIXME | 
 +\\
  
-====== ​Do ceho muzete pichnout nemate-li do ceho ======+====== ​Tasklist hrdiny dne ======
  
 ^ co potrebujeme poresit ^ koho se zeptat ^ ^ co potrebujeme poresit ^ koho se zeptat ^
-[[http://​brmko.brm/​brmsklad/​items/​view/​421|stroboskop (barcode 661)]] made in china se porouceloprava zadouci | pripadne dotazy https://​www.facebook.com/​markyadamcova | +pridat do brmbaru datum expiracie pri naskladnovani tovaruidealne posielat emaily ked tovar expirujeniekt0 ​|
-| k neurosky headsetu je treba prepsat software, pravdepodobne python | ask tomsuch, jenda hotovo ask pborky| +
-| napsat wideband radio skener | ask jenda | +
-| projekt ledbar ma [[project/​ledbar#​short-term_todo|nekolik well-contained todo itemu]] | pasky, nephirus | +
-| potrebujeme naprogramovat automatizovanou evidenci clenskych prispevku | ask Rada about [[project:​administrativa|]] | +
-| potrebujeme projektor k piskovisti ktery z promitaci vzdalenosti 110cm umi promitnout na temer celou plochu piskoviste o rozmerech 70x65cm | [[project:​ar_sandbox|]] |+
 | katagolizovat knihovnicku do brmskladu | | | katagolizovat knihovnicku do brmskladu | |
 | Vyresit multistreamove grabovani | prostorové uspořádání,​ sehnat webkameru \\ Jenda | | Vyresit multistreamove grabovani | prostorové uspořádání,​ sehnat webkameru \\ Jenda |
-[[http://​jenda.hrach.eu/​a/​challenges.html|Tohle všechno by bylo strašně úžasný kdyby někdo udělal!]] | Jenda |+vyrobit web player na zaznamy prednasek, idelane HTML5 | |
  
-{{http://​weknowmemes.com/​wp-content/​uploads/​2013/​08/​pink-panthers-to-do-list1.jpg}}+{{::pink-panthers-to-do-list1.jpg}}
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki