[[Place]]
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
place [2018/11/21 10:21]
jenda [Place] ...až na to že brmlab už node v OSM dávno má a navíc jsi označil Nagano...
place [2020/06/29 15:17] (current)
malanius [Place]
Line 6: Line 6:
   * GPS [[https://​mapy.cz/​zakladni?​x=14.4803200&​y=50.0835013&​z=17&​source=coor&​id=14.48032%2C50.08346&​q=50.08346N%2C%2014.48032E|50.08346N,​ 14.48032E]] (or [[https://​www.openstreetmap.org/​node/​1245556962#​map=19/​50.08346/​14.48066&​layers=N|on OSM]])   * GPS [[https://​mapy.cz/​zakladni?​x=14.4803200&​y=50.0835013&​z=17&​source=coor&​id=14.48032%2C50.08346&​q=50.08346N%2C%2014.48032E|50.08346N,​ 14.48032E]] (or [[https://​www.openstreetmap.org/​node/​1245556962#​map=19/​50.08346/​14.48066&​layers=N|on OSM]])
   * HAM Locator (MaidenHead):​ JO70FC (JO70FB right in front of the building!)   * HAM Locator (MaidenHead):​ JO70FC (JO70FB right in front of the building!)
 +  * w3w [[https://​w3w.co/​gossip.ruffle.career|///​gossip.ruffle.career]]
   * Official address is "Pod Kapličkou 20, Praha 3, 130 00"   * Official address is "Pod Kapličkou 20, Praha 3, 130 00"
  
 brmlab moved on March 25th 2018, currently we are in the process of rebuilding our glorious hackerspace. ​ Feel free to drop by, but do not expect a completely finished hackerspace yet. brmlab moved on March 25th 2018, currently we are in the process of rebuilding our glorious hackerspace. ​ Feel free to drop by, but do not expect a completely finished hackerspace yet.
  
-<note tip>In case of trouble, try calling +420 **608 801 582** (gsm phone in brmlab). ​+<note tip>In case of trouble, try calling +420 **608 801 582** (gsm phone in brmlab). - suspended.
 </​note>​ </​note>​
  
Line 20: Line 21:
  
 ==== EN ==== ==== EN ====
-  - use white sliding gate labeled //eclipse// on the intersection of //Na Třebešíně//​ a //Pod Kapličkou//​+  - use white sliding gate <del>labeled //eclipse//</​del> ​on the intersection of //Na Třebešíně//​ a //Pod Kapličkou//​
   - go straight (downhill) and then right   - go straight (downhill) and then right
-  - use the green door (with small brmlab sticker) to enter the building, then use the left staircase to go to the 2nd floor+  - use the green door (with small brmlab sticker) to enter the building, then use the left staircase to go to the 2nd floor. In case the doors are locked, use the bell
   - brmlab is on the left (again, sticker on the door), [[https://​futlab.cc/​|futlab]] is on the right   - brmlab is on the left (again, sticker on the door), [[https://​futlab.cc/​|futlab]] is on the right
  
Line 30: Line 31:
  
 ==== CZ ==== ==== CZ ====
-  - na křižovatce ulic Na Třebešíně a Pod Kapličkou vlezeme bílou posuvnou bránou do areálu zřetelně označeného //eclipse//+  - na křižovatce ulic Na Třebešíně a Pod Kapličkou vlezeme bílou posuvnou bránou do areálu ​<del>zřetelně označeného //eclipse//</​del>​
   - sejdeme z kopečka a pod kopečkem se dáme doprava   - sejdeme z kopečka a pod kopečkem se dáme doprava
-  - zelenými dveřmi (s malou nálepkou brmlab) dovnitř, nalevo je schodiště,​ vylezeme do 2. patra+  - zelenými dveřmi (s malou nálepkou brmlab) dovnitř, nalevo je schodiště,​ vylezeme do 2. patra. Pokud jsou dveře zamčené, použijeme zvonek
   - brmlab je po levé straně (opět nálepka na dveřích), po pravé straně je [[https://​futlab.cc/​|futlab]]   - brmlab je po levé straně (opět nálepka na dveřích), po pravé straně je [[https://​futlab.cc/​|futlab]]
  
 Jsi-li člen, dostaneš se dovnitř pomocí klíče (pro spodní dveře) a [[:​project:​brmdoor|RFID karty]]. Nejsi-li člen, je třeba pomoc někoho zevnitř. ​ 100% šanci máš v úterý večer, jiné večery cca 75% (o prázdninách méně), dopoledne leda když ještě někdo nestihl jít spát... Jsi-li člen, dostaneš se dovnitř pomocí klíče (pro spodní dveře) a [[:​project:​brmdoor|RFID karty]]. Nejsi-li člen, je třeba pomoc někoho zevnitř. ​ 100% šanci máš v úterý večer, jiné večery cca 75% (o prázdninách méně), dopoledne leda když ještě někdo nestihl jít spát...
  
-<note important>​Do areálu vede několik vchodů a vjezdů, ale protože je rozdělen mezi několik společností,​ které neumožňují průchod mezi sebou, *musíte* použít bránu //eclipse// - všemi ostatními cestami narazíte na plot, bohužel.</​note> ​+<note important>​Do areálu vede několik vchodů a vjezdů, ale protože je rozdělen mezi několik společností,​ které neumožňují průchod mezi sebou, *musíte* použít bránu ​<del>//eclipse//</​del> ​- všemi ostatními cestami narazíte na plot, bohužel.</​note> ​
  
 ===== Public transport ===== ===== Public transport =====
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki