[[TODO]]
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
todo [2019/09/18 15:58]
rainbof ukoly pro kladivolab
todo [2020/05/18 23:15] (current)
sumie-dh [Table]
Line 11: Line 11:
 <​sortable>​ <​sortable>​
 ^ since       ^ task                                                                                                                                                                                                                                                           ^ assigned to            |   | ^ since       ^ task                                                                                                                                                                                                                                                           ^ assigned to            |   |
 +| 2020-05-18 ​ | Poridit kopii klice od strechy ​                                                                                                                                                                                                                                | sachy                  |   |
 | 2018-06-28 ​ | Trejbal slíbil cedule ke vchodu/na vrátnici, napsat novemu spravci ​                                                                                                                                                                                            | Mrkva                  |   | | 2018-06-28 ​ | Trejbal slíbil cedule ke vchodu/na vrátnici, napsat novemu spravci ​                                                                                                                                                                                            | Mrkva                  |   |
-| 2018-06-26 ​ | Zmena sidla - Poda Mrkva jakmile bude zapsany v rejstriku ​                                                                                                                                                                                                     | Mrkva                  |   | 
 | 2018-07-10 ​ | na Wiki nefungují některé pluginy (opakovane eventy v kalendáři),​ nekompatibilní s aktuální verzi wiki, nutno fixnout ​                                                                                                                                         | Sysop                  |   | | 2018-07-10 ​ | na Wiki nefungují některé pluginy (opakovane eventy v kalendáři),​ nekompatibilní s aktuální verzi wiki, nutno fixnout ​                                                                                                                                         | Sysop                  |   |
 | 2018-07-10 ​ | Commit pro opravi titulní stránky wiki do gitu                                                                                                                                                                                                                 | Bluebear ​              ​| ​  | | 2018-07-10 ​ | Commit pro opravi titulní stránky wiki do gitu                                                                                                                                                                                                                 | Bluebear ​              ​| ​  |
 | 2018-07-10 ​ | Zásuvky vypínatelné břes stav Brmdooru - rozhodnout ktere, natahnout spinanych 12V (nebo open drain a 12V) do rozvadece. Silovinu zapoji Mrkva. Abyssal exportuje GPIO na brmdoore, pripadne lze pouzit JSON status z webu pokud se nechce fyzicke pripojeni. ​ | Rainbof, Jenda, Mrkva  |   | | 2018-07-10 ​ | Zásuvky vypínatelné břes stav Brmdooru - rozhodnout ktere, natahnout spinanych 12V (nebo open drain a 12V) do rozvadece. Silovinu zapoji Mrkva. Abyssal exportuje GPIO na brmdoore, pripadne lze pouzit JSON status z webu pokud se nechce fyzicke pripojeni. ​ | Rainbof, Jenda, Mrkva  |   |
 | 2018-11-06 ​ | Vyresit fluorescencni prouzky ​                                                                                                                                                                                                                                 | Mrkva                  |   | | 2018-11-06 ​ | Vyresit fluorescencni prouzky ​                                                                                                                                                                                                                                 | Mrkva                  |   |
-| 2018-09-15 ​ | dodelat horní záchod a vystavit futlabu fakturu ​                                                                                                                                                                                             | Mrkva                  |   |+| 2018-09-15 ​ | vystavit futlabu fakturu ​- za hajzlik? ​                                                                                                                                                                                                                        | Mrkva                  |   |
 | 2018-09-16 ​ | Zohnat poriadnu vrtacku (sucasna nezvlada beton v nosnikoch) + vrtaky ​                                                                                                                                                                                         | Mrkva                  |   | | 2018-09-16 ​ | Zohnat poriadnu vrtacku (sucasna nezvlada beton v nosnikoch) + vrtaky ​                                                                                                                                                                                         | Mrkva                  |   |
 | 2019-01-21 ​ | Obecně vyřešit dost vysokou spotřebu brmlabu v idle                                                                                                                                                                                                            | FIXME                  |   | | 2019-01-21 ​ | Obecně vyřešit dost vysokou spotřebu brmlabu v idle                                                                                                                                                                                                            | FIXME                  |   |
 +| 2020-01-12 ​ | Dvere do bio a logovani - toz co?                                                                                                                                                                                                                              |                        |   |
 +|             ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |   |
  
 </​sortable>​ </​sortable>​
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki