[[TODO]]
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
todo [2012/10/02 22:03]
ruza
todo [2015/07/21 20:47] (current)
jenda -zelí, +aceton
Line 1: Line 1:
 ====== TODO ====== ====== TODO ======
  
-^ since ^ task ^ assigned to ^ +^ since ^ task ^ next step(s) ​^ assigned to ^ 
-21.8.2012 ​Nasetupovat platformu pro ukladanie/​hostovanie fotiek z akcií ​StevkoTomSuch ​+2015-06-07 ​inventura, debordelizace a uklid skladu ​Findfix and finish | FIXME 
-28.8.2012 ​objednat brmlab tricka ​kxt +2015-07-21 ​koupit aceton a denaturák ​| | FIXME | 
-20.9.2012 ​opravit line-in jack na blinkenlightu ​(spatny kontakt) | Nephirus | +====== Do ceho muzete pichnout nemate-li do ceho ====== 
-| 25.9.2012 opravit zlomene kreslo (je potreba vyrobit zlomenou cast znovu a kovovou) ​Nephirus ​+ 
-25.9.2012 ​nasetupovat piskoviste ​| pasky, nephirus ​or FIXME +^ co potrebujeme poresit ^ koho se zeptat ^ 
-FIXME = task je volne dispozicii+pridat do brmbaru datum expiracie pri naskladnovani tovaru, idealne posielat emaily ked tovar expiruje| niekt0 | 
 +| [[http://​brmko.brm/​brmsklad/​items/​view/​421|stroboskop ​(barcode 661)]] made in china se poroucel, oprava zadouci ​pripadne dotazy https://www.facebook.com/​markyadamcova ​| 
 +| k neurosky headsetu ​je treba prepsat software, pravdepodobne python ​ask tomsuch, jenda hotovo ask pborky
 +napsat wideband radio skener ​ask jenda | 
 +| projekt ledbar ma [[project/​ledbar#​short-term_todo|nekolik well-contained todo itemu]] ​| pasky, nephirus | 
 +| potrebujeme naprogramovat automatizovanou evidenci clenskych prispevku | ask Rada about [[project:​administrativa|]] | 
 +| potrebujeme projektor ​piskovisti ktery z promitaci vzdalenosti 110cm umi promitnout na temer celou plochu piskoviste o rozmerech 70x65cm | [[project:​ar_sandbox|]] | 
 +| katagolizovat knihovnicku do brmskladu | | 
 +| Vyresit multistreamove grabovani | prostorové uspořádání,​ sehnat webkameru \\ Jenda | 
 +| [[http://​jenda.hrach.eu/​a/​challenges.html|Tohle všechno by bylo strašně úžasný kdyby někdo udělal!]] | Jenda | 
 + 
 +{{http://​weknowmemes.com/​wp-content/​uploads/​2013/​08/​pink-panthers-to-do-list1.jpg}}
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki