[[TODO]]
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
todo [2012/10/02 22:03]
ruza
todo [2016/04/20 00:43] (current)
ruza
Line 1: Line 1:
 ====== TODO ====== ====== TODO ======
  
-^ since ^ task ^ assigned to ^ +^since ^task ^next step(s) ​^assigned to | 
-21.8.2012 | Nasetupovat platformu pro ukladanie/​hostovanie fotiek z akcií ​StevkoTomSuch ​| +|2016-04-13 ​koupit další IKEA židlevypadají že se osvědčili ​zmineno na meetupupotreba novych zidli nema jednoznacnou podporu ​| | 
-| 28.8.2012 | objednat brmlab tricka ​kxt +|2016-04-20 | brmdoor-dole | dela na tom trimen ​trimen ​| 
-| 20.9.2012 ​opravit line-in jack na blinkenlightu (spatny kontakt) ​Nephirus ​+\\ 
-25.9.2012 ​opravit zlomene kreslo (je potreba vyrobit zlomenou cast znovu a kovovou) ​Nephirus ​+ 
-25.9.2012 ​nasetupovat piskoviste ​paskynephirus or FIXME +====== Do ceho muzete pichnout nemate-li do ceho ====== 
-FIXME = task je volne k dispozicii+ 
 +^ co potrebujeme poresit ^ koho se zeptat ^ 
 +pridat do brmbaru datum expiracie pri naskladnovani tovaru, idealne posielat emaily ked tovar expirujeniekt0 ​| 
 +| potrebujeme programatory pro rozvoj automatizovane evidence clenskych prispevku | ask Rada about [[project:​administrativa|]] ​
 +katagolizovat knihovnicku do brmskladu ​| | 
 +| Vyresit multistreamove grabovani | prostorové uspořádánísehnat webkameru \\ Jenda 
 + 
 +{{http://​weknowmemes.com/​wp-content/​uploads/​2013/​08/​pink-panthers-to-do-list1.jpg}}
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki