[[TODO]]
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
todo [2012/10/02 22:03]
ruza
todo [2015/05/12 20:56] (current)
niekt0 [TODO]
Line 1: Line 1:
 ====== TODO ====== ====== TODO ======
  
-^ since ^ task ^ assigned to ^ +^ since ^ task ^ next step(s) ​^ assigned to 
-21.8.2012 ​Nasetupovat platformu pro ukladanie/hostovanie fotiek z akcií ​StevkoTomSuch | + 
-28.8.2012 objednat brmlab tricka ​kxt +====== Do ceho muzete pichnout nemate-li do ceho ====== 
-20.9.2012 ​opravit line-in jack na blinkenlightu (spatny kontakt) ​Nephirus ​+ 
-25.9.2012 ​opravit zlomene kreslo (je potreba vyrobit zlomenou cast znovu a kovovou) ​Nephirus ​+^ co potrebujeme poresit ^ koho se zeptat ​
-25.9.2012 nasetupovat piskoviste ​pasky, nephirus or FIXME +pridat do brmbaru datum expiracie pri naskladnovani tovaru, idealne posielat emaily ked tovar expirujeniekt0 | 
-FIXME = task je volne k dispozicii+| [[http://​brmko.brm/​brmsklad/​items/​view/​421|stroboskop (barcode 661)]] made in china se porouceloprava zadouci ​pripadne dotazy https://www.facebook.com/​markyadamcova ​| 
 +k neurosky headsetu je treba prepsat software, pravdepodobne python | ask tomsuch, jenda hotovo ask pborky
 +napsat wideband radio skener ​ask jenda | 
 +| projekt ledbar ma [[project/​ledbar#​short-term_todo|nekolik well-contained todo itemu]] | pasky, nephirus | 
 +| potrebujeme naprogramovat automatizovanou evidenci clenskych prispevku | ask Rada about [[project:​administrativa|]] | 
 +| potrebujeme projektor k piskovisti ktery z promitaci vzdalenosti 110cm umi promitnout ​na temer celou plochu piskoviste o rozmerech 70x65cm ​[[project:​ar_sandbox|]] ​
 +katagolizovat knihovnicku do brmskladu ​| | 
 +| Vyresit multistreamove grabovani | prostorové uspořádání,​ sehnat webkameru \\ Jenda 
 +[[http://​jenda.hrach.eu/​a/​challenges.html|Tohle všechno by bylo strašně úžasný kdyby někdo udělal!]] ​Jenda 
 + 
 +{{http://​weknowmemes.com/​wp-content/​uploads/​2013/​08/​pink-panthers-to-do-list1.jpg}}
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki