[[TODO]]
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

todo [2012/10/02 22:03]
ruza
todo [2014/03/30 20:24] (current)
ruza [TODO]
Line 1: Line 1:
 ====== TODO ====== ====== TODO ======
  
-^ since ^ task ^ assigned to ^ +^ since ^ task ^ next step(s) ^ assigned to 
-21.8.2012 Nasetupovat platformu pro ukladanie/hostovanie fotiek z akcií StevkoTomSuch + 
-28.8.2012 objednat brmlab tricka kxt +====== Do ceho muzete pichnout nemate-li do ceho ====== 
-20.9.2012 | opravit line-in jack na blinkenlightu (spatny kontakt) Nephirus + 
-25.9.2012 opravit zlomene kreslo (je potreba vyrobit zlomenou cast znovu a kovovou) Nephirus +^ co potrebujeme poresit ^ koho se zeptat 
-25.9.2012 nasetupovat piskoviste pasky, nephirus or FIXME +k neurosky headsetu je treba prepsat software, pravdepodobne python ask tomsuch, jenda hotovo ask pborky| 
-FIXME = task je volne k dispozicii+| napsat wideband radio skener | ask jenda | 
 +| projekt ledbar ma [[project/ledbar#short-term_todo|nekolik well-contained todo itemu]] | paskynephirus 
 +potrebujeme naprogramovat automatizovanou evidenci clenskych prispevku ask Rada about [[project:administrativa|]] 
 +potrebujeme projektor k piskovisti ktery z promitaci vzdalenosti 110cm umi promitnout na temer celou plochu piskoviste o rozmerech 70x65cm [[project:ar_sandbox|]] 
 +katagolizovat knihovnicku do brmskladu | | 
 +| Vyresit multistreamove grabovani | prostorové uspořádání, sehnat webkameru \\ Jenda 
 +[[http://jenda.hrach.eu/a/challenges.html|Tohle všechno by bylo strašně úžasný kdyby někdo udělal!]] Jenda 
 + 
 +{{http://weknowmemes.com/wp-content/uploads/2013/08/pink-panthers-to-do-list1.jpg}}
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki