[[Equipment]]
 

Equipment

Management of equipment we already have.

(See also: Equipment wishlist)

  • Každý předmět má evidenční kód (brmNNN)
  • každý předmět je evidován v skladovém systému http://brmko.brm/brmsklad/
  • Každý předmět má určené místo kde ho najdete (police: sklad1-20, biolabN, …)
  • Je důležité věci vracet na jejich určená místa, jinak nejsou k nalezení!
  • Pokud si něco půjčujete, zkontrolujte ve skladovém systému kdo danou věc spracuje/vlastní a na zapůjčení se s ním domluvte
  • Nové věci bez okolků naskladněte

 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki