Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:jenda:ebroker [2019/04/02 14:53]
jenda [Co s tím] +politika
user:jenda:ebroker [2019/04/02 16:21] (current)
jenda [Co s tím] ok, neumím najít rozumný zdroj
Line 33: Line 33:
     * SVJ se vytuneluje     * SVJ se vytuneluje
       * to jsem viděl už 2x v rodině (!), pokud většinu bytů vlastní důchodci, lze použít standardní praktiky prodejců hrnců za 40 pro prosazení drahé a zbytečné rekonstrukce. Stavební firma pak předsedovi dá velkou domů a/nebo předseda náhle prodá svůj byt, který se v čerstvě zrekonstruovaném domě dobře nabízí, vytěží prachy a nazdar       * to jsem viděl už 2x v rodině (!), pokud většinu bytů vlastní důchodci, lze použít standardní praktiky prodejců hrnců za 40 pro prosazení drahé a zbytečné rekonstrukce. Stavební firma pak předsedovi dá velkou domů a/nebo předseda náhle prodá svůj byt, který se v čerstvě zrekonstruovaném domě dobře nabízí, vytěží prachy a nazdar
-    * bavíme se o státu, kde v posledních sto letech proběhlo několik vln znárodnění a vyvlastnění nemovitostí ​a i v současné politické situaci například při stavbě metra nuceně vykupují pod cenou+    * bavíme se o státu, kde v posledních sto letech proběhlo několik vln znárodnění a vyvlastnění nemovitostí
       * aktuálně je tu politický proud který chce bytovou krizi řešit různými formami znárodnění       * aktuálně je tu politický proud který chce bytovou krizi řešit různými formami znárodnění
   * je s tím opruz (děláte support nájemníkovi) nebo platíte část peněz správcovské firmě   * je s tím opruz (děláte support nájemníkovi) nebo platíte část peněz správcovské firmě
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki