Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:gygal [2014/06/12 15:40]
gygal
user:gygal [2016/03/22 23:13] (current)
gygal
Line 1: Line 1:
 +{{template>​infobox|
 +name=Gygal|
 +nick=Gygal|
 +email=Gygal(zavináč)brmlab.cz|
 +phone=Jen na osobní vyžádání|
 +web=[[user:​will be soon]]|
 +photo=gygal.png?​200|
 +irc=Gygal|
 +jabber= N/A|
 +}}
 +
 +*Vystudovaná konzervatoř zakončená obsolutoriem - DiS,a SŠ obor Informační technologie ​
 +
 +
 +* nyní VŠ
 +
 +
 +*C,​C++,​C#,​PHP,​Arduino,​ARM,​detektory kovů
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +**Vlastní projekty z poslední doby: hotové**
 +
 +
 +*Autonomní fotovoltaický systém s výkonem 800Wp, kapacitou 500AH/36V
 +
 +
 +*Inteligentní regulátor pro solární elektrárnu
 +
 +
 +*Čítač AH s halovými senzory
 +
 +
 +*Celoroční meteorologická stanice s dataloggerem
 +
 +
 +*Desulfatační 30A jednotka na udržbu olověných akumulátorů v ostrovních systemech
 +
 +
 +*Jednotka na přesné měření proudu v řádech mikro/nano amper
 +
 +
 +
 +**V průběhu:​**
 +
 +
 +*Experimentální projekt vývoje lampy určené pro speleologii a montanistiku s výkonem 1500lm
 +
 +
 +*SW pro grafické reverzovnání oboustranných plošných spojů ​
 +
 +
 +
 +**Plánované:​**
 +
 +*Projekt 3D scanneru postaveného na platformě LIDAR
 +
 +
 +
 +
 +
 +**Projekty v brmlabu :**
 +
 +
 +vlastní/​spolupráce
 +
 +[[https://​brmlab.cz/​project/​interactivetable|Interaktivní stůl]]
 +
 +
 +[[https://​brmlab.cz/​project/​metaldetector|Detektor kovů]]
 +
 +
 +[[https://​brmlab.cz/​project/​ir-pajka/​ir-pajka|Ir-pájka]]
 +
 +
 +[[https://​brmlab.cz/​project/​reprap|Reprap]]
 +
 +
 +[[https://​brmlab.cz/​project/​ar_sandbox|AR SandBox]]
 +
 +
 +[[https://​brmlab.cz/​project/​modularni_detektor_radiace|Modulární detektor radiace]]
 +
 +
 +* (SOON)disketovkovy jukebox
 +
 +
 +
 +
 +
 +
  
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki