[[TODO]]
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
todo [2013/08/20 21:48]
pasky [TODO]
todo [2016/09/26 19:58] (current)
jenda Nestabilní odkapávač
Line 1: Line 1:
 ====== TODO ====== ====== TODO ======
  
-^ since ^ task ^ next step(s) ^ assigned to ^ +^since ^task ^next step(s) ^assigned to | 
-5.3.2013 causa brmbar ​negativni bilance ​uzavreni brmbaru pred necleny ​| FIXME | +|25.5.2016 brmbot-dole nadale zmira debugging ​| FIXME | 
-28.7.2013 prezentační centrum - kam si má přednášející dát notebook? ​tomsuch prinese zpet jezdici stul | FIXME | +|19.8.2016 brmbar potřebuje trochu lásky (naskladňování zboží je pain, prodej arbitrary kvantit není implementován) ​| | FIXME | 
-30.7.2013 smelly, filthy chairs in socroom needs replacement ​pinky + abyssal shaneji, chcete-li, asi muzete prispet ​| FIXME | +|21.09.2016Dezinfekce do lékárny v socroomu ​| | FIXME | 
-====== ​Do ceho muzete pichnout nemate-li do ceho ======+|26.09.2016|Nestabilní odkapávač | | FIXME | 
 +\\ 
 + 
 +====== ​Tasklist hrdiny dne ======
  
 ^ co potrebujeme poresit ^ koho se zeptat ^ ^ co potrebujeme poresit ^ koho se zeptat ^
-k neurosky headsetu je treba prepsat softwarepravdepodobne python ​ask tomsuch, jenda hotovo ask pborky| +pridat do brmbaru datum expiracie pri naskladnovani tovaruidealne posielat emaily ked tovar expirujeniekt0 ​|
-| napsat wideband radio skener | ask jenda | +
-| projekt ledbar ma [[project/​ledbar#​short-term_todo|nekolik well-contained todo itemu]] | pasky, nephirus | +
-| potrebujeme naprogramovat automatizovanou evidenci clenskych prispevku | ask Rada about [[project:​administrativa|]] | +
-| potrebujeme projektor k piskovisti ktery z promitaci vzdalenosti 110cm umi promitnout na temer celou plochu piskoviste o rozmerech 70x65cm | [[project:​ar_sandbox|]] ​|+
 | katagolizovat knihovnicku do brmskladu | | | katagolizovat knihovnicku do brmskladu | |
-| Vyresit multistreamove grabovani | prostorové uspořádání,​ sehnat webkameru ​Jenda |+| Vyresit multistreamove grabovani | prostorové uspořádání,​ sehnat webkameru ​\\ Jenda | 
 +| vyrobit web player na zaznamy prednasek, idelane HTML5 | | 
 + 
 +{{::​pink-panthers-to-do-list1.jpg}}
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki