[[Mentors]]
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mentors [2018/09/05 21:36]
dan [Kuchyňka]
mentors [2018/12/31 23:21] (current)
mrholub [SocRoom]
Line 8: Line 8:
  
 ^ Prostor ​                 ^ Mentor ^ ^ Prostor ​                 ^ Mentor ^
-| socroom ​                 | Dan | 
-| kuchyňka ​                | Barney | 
 | HW lab - 3D tisk         | Jenda | | HW lab - 3D tisk         | Jenda |
 | HW lab - radiolab ​       | Jenda | | HW lab - radiolab ​       | Jenda |
 | HW lab - teslab ​         | Mrkva | | HW lab - teslab ​         | Mrkva |
 | HW lab - elektrolab ​     | Pinky | | HW lab - elektrolab ​     | Pinky |
-| HW lab - kladivolab ​     | Pinky | 
 | biolab+medlab+silentroom | Chido, Barney | | biolab+medlab+silentroom | Chido, Barney |
 | chemlab ​                 | Pinky | | chemlab ​                 | Pinky |
Line 21: Line 18:
  
 ===== SocRoom ===== ===== SocRoom =====
-**Mentor:** [[user:​Dan]] 
  
 **Účel:** **Účel:**
Line 31: Line 27:
   * stoly a židle pro cca 20 lidí   * stoly a židle pro cca 20 lidí
   * promítací stěna + projektor   * promítací stěna + projektor
-  * možnost streamovat video - in progress, řeší [[user:Mr. Holub]]+  * možnost streamovat video
   * pohovka   * pohovka
   * outputbuffer (systém pro postupné zbavování se přebytečných věcí)   * outputbuffer (systém pro postupné zbavování se přebytečných věcí)
Line 43: Line 39:
   * mám-li chuť v SocRoomu něco měnit či předělávat,​ nejprve to konzultuji s mentorem   * mám-li chuť v SocRoomu něco měnit či předělávat,​ nejprve to konzultuji s mentorem
 ===== Kuchyňka ===== ===== Kuchyňka =====
-**Mentor:** [[user:​Barney]]+
  
   * nádobí které použiješ, po sobě umyj, tak aby ho mohl použít někdo další. Pokud najdeš nádobí čekající na umytí, umyj jej taktéž, ačkoli si jej nepoužíval ty. Někdo další ho zas někdy bude umývat po tobě. Suché nádobí z odkapávače se neboj přesunout na poličku.   * nádobí které použiješ, po sobě umyj, tak aby ho mohl použít někdo další. Pokud najdeš nádobí čekající na umytí, umyj jej taktéž, ačkoli si jej nepoužíval ty. Někdo další ho zas někdy bude umývat po tobě. Suché nádobí z odkapávače se neboj přesunout na poličku.
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki