[[FAQ]]
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
faq [2018/02/26 13:44]
ruza [Co znamena slovo brmlab?]
faq [2018/02/26 14:17] (current)
ruza [Píšete článek (ať už jako amatér nebo profesionální novinář) a chcete nás oslovit?]
Line 51: Line 51:
  
 ==== Píšete článek (ať už jako amatér nebo profesionální novinář) a chcete nás oslovit? ==== ==== Píšete článek (ať už jako amatér nebo profesionální novinář) a chcete nás oslovit? ====
-Vůči médiím býváme obvykle v rámci možností a v souladu s našimi osobními preferencemi vstřícní. Ať už chcete navštívit brmlab nebo zpracováváte téma nám blízké, můžete se nám ozvat známými kanály, např. zasláním dotazu na email rada@brmlab.cz.+Vůči médiím býváme obvykle v rámci možností a v souladu s našimi osobními preferencemi vstřícní. Ať už chcete navštívit brmlab nebo zpracováváte téma nám blízké, můžete se nám ozvat známými kanály, např. zasláním dotazu na email rada@brmlab.cz. Takto zaslaný dotaz směřuje na zástupce brmlabu, kterým byla členskou základnou spolku svěřená činnost komunikace za spolek navenek a dle povahy vašeho dotazu vám bude buď odpovězeno přímo nebo vám bude doporučen konkrétní kontakt. Vyhrazujeme si právo se dle své libovůle neúčastnit spolupráce o níž nemáme zájem.
  
 Obvykle novináře (bez ohledu na to pro jaké medium pracují) prosíme, aby nám výsledný text článku, nebo alespoň relevantní části, zaslali k přečtení ještě před zveřejněním. Nejde vůbec o to, že bysme vám chtěli do textu zasahovat nebo vám ho nějak zásadné měnit. Přinejhorším vám k tomu napíšeme své a vy si tam stejně napíšete co budete chtít ;) Chápeme, že novinář nemůže zapracovávat připomínky každého s kým o tématu mluvil. Mnohem spiše jde o to, že když už spoluprací trávíme všichni nějaký čas, tak bysme se rádi vyhnuli tomu, aby ve výslednem textu byly zbytečné chyby, které se po vydání článku už třeba špatně opravují nebo jejich opravy působí nedobrým dojmem. Ani nám na reakci nemusite davat nějakou zásadně dlouhou dobu, aby vás to nezdržovalo např. od odevzdání textu. Víme a chápeme co seriózní novinářská práce obnáší. Stačí nám nechat na případnou reakci i třeba jen pár hodin. Když tam budete mít nějakou zásadní chybu, bude to nakonec především váš problém. :P Obvykle novináře (bez ohledu na to pro jaké medium pracují) prosíme, aby nám výsledný text článku, nebo alespoň relevantní části, zaslali k přečtení ještě před zveřejněním. Nejde vůbec o to, že bysme vám chtěli do textu zasahovat nebo vám ho nějak zásadné měnit. Přinejhorším vám k tomu napíšeme své a vy si tam stejně napíšete co budete chtít ;) Chápeme, že novinář nemůže zapracovávat připomínky každého s kým o tématu mluvil. Mnohem spiše jde o to, že když už spoluprací trávíme všichni nějaký čas, tak bysme se rádi vyhnuli tomu, aby ve výslednem textu byly zbytečné chyby, které se po vydání článku už třeba špatně opravují nebo jejich opravy působí nedobrým dojmem. Ani nám na reakci nemusite davat nějakou zásadně dlouhou dobu, aby vás to nezdržovalo např. od odevzdání textu. Víme a chápeme co seriózní novinářská práce obnáší. Stačí nám nechat na případnou reakci i třeba jen pár hodin. Když tam budete mít nějakou zásadní chybu, bude to nakonec především váš problém. :P
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki