Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
event:project_night [2014/01/09 17:36]
ruza
event:project_night [2016/12/07 23:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +{{template>​infobox|
 +name=Project night|
 +image=projectnights.png|
 +organizer=[[members:​gk:​start]]|
 +datetime=quarterly|
 +place=brmlab|
 +stream=[[stream]]}}
  
 +====== Project Night ======
 +
 +Slouží k prezentaci projektů a zároveň zádosti o jejich (nejen) finanční podporu. Projekt může být v libovolném stádiu návrhu/​realizace.
 +O přidělení finančních prostředků rozhoduje [[members:​gk:​|Grantove komise]], o přiřazení lidských prostředků rozhodují samy potencionální poskytovatelé.
 +
 +==== Přihlášení ====
 +
 +lze provést následujícími způsoby:
 +  * zapsáním projektu do této stránky (řádek do tabulky + dole je šablona pro detailnější popis) a zasláním emailu na adresu GK granty@brmlab.cz
 +  * písměmě předsedovi
 +
 +Součástí programu Project Night by měl být i report o již dříve přidělených grantech a dosažených výsledcích.
 +
 +====== Next TBA ======
 +
 +  * přesné datum a čas konání Project Night bude oznámeno předem
 +  * pokud chcete vyjádřit svoji (ne)podporu některému z projektů pište na malinglist grantové komise (granty@brmlab.cz)
 +
 +{{section>​members:​gk:​start#​prijate_zadosti_o_grant}}
 +
 +====== 11.9.2016 20:00 ======
 +| <​del>​2016/​1</​del>​ | <​del>​2016-01-14</​del>​ | <​del>​RFID čtečka k BRMbaru</​del>​\\ (zadost byla navrhovatelem zrusena) | <​del>​[[members:​gk:​prihlasky:​rfid-k-brmbaru]]</​del>​ | <​del>​800 Kč</​del>​ |
 +| 2016/2 | 2016-01-14 | Zjednodušení grantů | [[members:​gk:​prihlasky:​zjednoduseni-grantu]] | 220 816 Kč |
 +| 2016/3 | 2016-08-03 | Finbrmbar | [[members:​gk:​prihlasky:​finbrmbar]] | 13 100 Kč |
 +| 2016/4 | 2016-09-07 | Difuzní olejová vývěva | [[members:​gk:​prihlasky:​vyveva]] | 4 648 Kč |
 +| 2016/5 | 2016-09-11 | Difuzní olejová vývěva - do budoucna | [[members:​gk:​prihlasky:​vyveva]] | 5 000 Kč |
 +
 +
 +====== 10.4.2014 20:00 ======
 +^ # ^ who ^ title ^ grant? ^ desc ^
 +| 1 | [[user:​rainbof]] | Nejkulaťoulikatější projekt - pájíme světlem |  8000 CZK | {{:​event:​prezentace-ir.odp|IR rework stanice}}|
 +| 2 | [[user:​pinky]] | LED osvětlení makroskopu | 1000 Kč | Náhrada žárovky, která poměrně často odchází |
 +
 +====== 24.9.2013 20:00 ======
 +
 +^ # ^ who ^ title ^ grant? ^ desc ^
 +| 1 | jenda | radiolab | prachů je dost, potřebujeme lidi | - |
 +| 2 | nephirus | [[project:​ledbar:​start]] | {{:​event:​medal-gold.png}} 1300 CZK / 6300 CZK | [[#​brmlab_ledbar|viz níže]] |
 +| 3 | [[user:​oldrambo|]] | FABtotum | 19500 CZK\\ crowdfunding | Is anybody interested in donating some extra cash to BRMlab to get this for May 2014?  The deadline of the campaign is 7.10.2013@0859h CET. I can donate 1.000,- Kč  If 19-more people do this, we can buy a do-it-yourself model. ​ The 3D printer in the lab is a great proof-of-concept and a wonderful hack, but I'm not proposing a project or a hack. I'm proposing buying a reliable tool.  The project boasts that it will be open hardware and software, so if this is true, we can make hacks for the platform as well. [[http://​www.indiegogo.com/​projects/​fabtotum-personal-fabricator|link to IndieGoGo campaign]] |
 +| 4 | mrkva | Vybavení do HW labu | {{:​event:​medal-gold.png}} 2750 CZK | [[members:​gk:​prihlasky:​draty-do-hwlabu?​rev=1379946026|tady]] |
 +| 5 | TMA | ACL do wikipluginu [[doku>​plugin:​data|data]] |  0 CZK | [[doku>​plugin:​data|Dokuwiki plugin data]] nerespektuje ACL, kdyby je respektoval,​ tak se snadno přidá na wiki stránka, která bude každému přihlášenému uživateli ukazovat, jak na tom je s placením, jaké zadal kontaktní údaje a podobné vymoženosti. To jde udělat i bez ACL, ale pak se lze podívat i na údaje jiných osob, což je přátelské vůži prohlížejícímu špiónovi, ale už méně přátelské pro prohlíženého. PHP programátor,​ který by měl čas by mohl pomoci. Odměnou bude nehynoucí sláva mezi uživateli pluginu [[doku>​plugin:​data|data]] po celém světě. |
 +====== 18.06.2013 20:00 ======
 +
 +^ # ^ who ^ title ^ grant? ^ desc ^
 +| 1 | SPECZ/​niekt0/​jenda/​tomsuch | bladeRF x40 +  HF/VHF transverter| {{:​event:​medal-gold.png}} 593 USD | [[http://​www.nuand.com/​blog/​shop/​|link]],​ [[:​members/​gk/​prihlasky/​bladerf|predbezne materialy]] |
 +| 2 | [[user:​abyssal]] | Open Workbench Logic Sniffer | {{:​event:​medal-gold.png}} 2500 Kc | see below |
 +| 3 | [[user:​jenda]],​ tomsuch| makroskop | no | jenom vám chceme říct, co je ta čtvrttunová věc ;) |
 +| 4 | [[user:​b00lean]] | Android Car System | no | only people needed |
 +| 5 | [[user:​pborky]] | [[:​members:​gk:​prihlasky:​brmeeg_less|brmEEG *less]] | decide | people and maybe funds; see http://​www.isn.ucsd.edu/​pubs/​bsn10.pdf |
 +| 6 | [[user:​bluebear]] | Biolab - PCR a elektroforeza | {{:​event:​medal-gold.png}} yes | behem prezentace :) |
 +| 7 | Lojza Čistič | [[:​members:​gk:​prihlasky:​spalovacka_na_byrokraty]] | 2,34 mil. Kč |  |
 +
 +===== Šablona =====
 +
 +<​code>​
 +===== Název projektu =====
 +
 +Vyplňte jen relevantní pole, dopňte další dle vlastního uvážení.
 +
 +  * Předkladatel(é):​ Seznam lidí v realizačním týmu
 +  * Popis: Co je cílem, kdo bude z projektu těžit
 +  * Rozpočet:
 +    * Celkový rozpočet (nebojte se a nafukujte, rozepište jednotlivé položky)
 +    * Částka o kterou žádáte grant
 +    * Minimální částka nutná pro pro realizaci (tj. když by jste mi přidělili tohle, tak je to tak 50:50 že se to bude realizovat)
 +}}}
 +</​code>​
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki