[[TODO]]
 

This is an old revision of the document!


TODO

since task next step(s) assigned to
18.2.2014 brmdoor Neumí číst UID delší než 4 byte, čtečka sa musí vyměnit za PN532 čtečku.
Čtečka došla, řeší se zpětná kompatibilita se starými ořezanými UID.
abyssal

Do ceho muzete pichnout nemate-li do ceho

co potrebujeme poresit koho se zeptat
k neurosky headsetu je treba prepsat software, pravdepodobne python ask tomsuch, jenda hotovo ask pborky
napsat wideband radio skener ask jenda
projekt ledbar ma nekolik well-contained todo itemu pasky, nephirus
potrebujeme naprogramovat automatizovanou evidenci clenskych prispevku ask Rada about BrmBüro
potrebujeme projektor k piskovisti ktery z promitaci vzdalenosti 110cm umi promitnout na temer celou plochu piskoviste o rozmerech 70x65cm AR SandBox
katagolizovat knihovnicku do brmskladu
Vyresit multistreamove grabovani prostorové uspořádání, sehnat webkameru
Jenda
Tohle všechno by bylo strašně úžasný kdyby někdo udělal! Jenda

pink-panthers-to-do-list1.jpg

 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki