This is an old revision of the document!


Metaldetector

Metaldetector
editme
founder: gygal
depends on:
interested: EDITME1
EDITME2
software license: gygal-
hardware license: gygal-
status: active

stavba detektoru kovů.

Prozatímně se pouštím do ruského PIclone. Jedná se o jednodušší detektor kovů řízený mikroprocesorem PIC18F252 nebo atmega8 s diskriminací kovů a dosahem cca 35cm na minci velikosti naší 20koruny. Jeho výhoda je oproti TracertPI že jeho program je zdarma a autor ho průběžně vylepšuje.

Díky tomu stavba takovéhoto detektoru vychází 5-6x levněji než průmyslově vyráběné kusy… Dalsi konstrukce vitany.

Ve své podstatě existují 3 druhy detektorů a to:

• Pulzní PI Patří mezi nejnovější a pravděpodobně i nejperspektivnější skupinu. Mezi jejich přednosti patří vysoký dosah, byť za cenu zhoršeného rozpoznávání druhu kovu. Využívají pouze jedinou cívku. Pracují s vířivým polem vyvolaným magnetickým polem. Kdy po silném magnetickém pulzu detektor přijímá a detekuje vířivé proudy.

• IB balanční Pracuje na principu vyvážené indukčnosti kdy, cívky (vysílací a příjímací jsou k sobě kolmo). Teprve až s deformací magn. Pole způsobenou kovovým předmětem se naruší rovnováha a na příjímací cívce se naindukuje signál

• BFO záznějové Pracují na principu interference a patří myslím mezi nejrozšířenější. Pracují na principu uměny frekvence hlavního oscilátoru, jehož kmitočet se mění podle změny magnetického pole způsobeného kovovým předmětem.

literatura

dps v plne kvalite -dlouha strana -123mm

seznam soucastek:

 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki