This is an old revision of the document!


brmlab:~$ cat chido

brmlab:~$ cat chido
cat_chido_thumb.jpg_200
founder: chido
date/time: 3. 5. 2011 - 17. 5. 2011
place: brmlab
stream:

Výstava obsahu členky brmlabu

Niekolko brmlabích stien zaplní na dva týždne výtvarná tvorba jedného z členov nášho hackerspace. Tvorba je to rôznorodého charakteru, hlavne z oblasti character designu v štýle komiksu - nechajte sa prekvapiť :)

Vernisáž výstavy sa bude konať 3. 5. 2011 od 19:00 v rámci meetupu. Autorka má v pláne priamo na vernisáži kresliť podla želania návštevníkov - pripravte si nápady :)

 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki