This is an old revision of the document!


Prednaska ASRG

Prednaska ASRG
lecture.jpg
founder: Tomas Suchan
date/time: 23.11.2010 17:00
place: brmlab
stream:

Přednáška na téma snímání biopotenciálů a fyziotelemetrie v amaterských podmínkách, agregace, analýza, vizualice. Dle časových možností můžete očekávat následující:

  1. úvod do ASRG - kdo jsme, čím se zabýváme, jaké máme výsledky, zázemí a vize do budoucna
  2. úvod do snímání biopotenciálů se zaměřením na EKG, EEG - pokud vyjde čas i EMG
  3. pokecík nad SW
  4. praktická ukázka amaterské i profesionální techniky
  5. pokec o metodice
  6. mikroworkshopik na téma OCZ NIA jako universalni zesilovac biosignalu
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki