Odorik + pjsua + SRTP

 1. stáhneme a zkompilujeme https://www.pjsip.org/
 2. vlezeme do pjproject-2.9/pjsip-apps/bin
 3. stáhneme „Silnejsi certifikat na portu 6670“ z http://www.odorik.cz/w/srtp#verejny_klic_certifikacni_autority do odorik.pem
 4. vyrobíme odorik.conf
  --id sips:400123@sip.odorik.cz
  --registrar sips:sip.odorik.cz:6670
  --username 400123
  --password nbusr123
  --realm *
  #--null-audio 
  #--auto-play 
  #--play-file a.wav
  --rec-file bb.wav
  --auto-rec
  --use-tls
  --use-srtp=2
  --tls-ca-file=odorik.pem
  --tls-verify-server
  --disable-stun
  --dis-codec=speex
  --dis-codec=GSM
  --dis-codec=iLBC
  --dis-codec=G722
  --dis-codec=PCMU
  --dis-codec=opus

  (ano kodeky je potřeba vypnout ručně, přes TLS nějak nefunguje autonegotiation)

 5. je potřeba použít port 6670, protože na portu 5061 mají RSA veřejný klíč dlouhý 512 bitů
 6. voláme:
  ./pjsua-x86_64-unknown-linux-gnu --config-file odorik.conf sips:*081@sip.odorik.cz:6670
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki