Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:jenda:mv [2015/07/17 13:01]
jenda
user:jenda:mv [2015/07/17 14:02] (current)
jenda
Line 1: Line 1:
 +====== Anténní objekty Ministerstva Vnitra ======
  
 +===== Objekt 49.981N, 14.496E (Vestec) =====
 +
 +  * http://​mapy.cz/​s/​j7Sk
 +  * dvě yaginy na KV a pár dalších antén
 +
 +
 +===== HF/VHF direction finder 50.281N, 14.431E (Netřeba) =====
 +
 +  * http://​mapy.cz/​s/​j7SO
 +  * opuštěně vypadající budka uprostřed
 +  * branka s obyč fabkou, CCTV jenom uvnitř
 +  * žádná APčka (2.4 GHz)
 +  * žádné viditelné mikrovlnné spoje
 +  * dostupný rozvaděč s 15 jističi v poloze ON (nezkoušel jsem přepínat)
 +  * dva soustředné kruhy divných antén (vnitřní kruh je zmenšená verze vnějšího) s opravdu kvalitně uzemněnými stožáry (zalévací trubka) a kotevními lany z 10 vajíček sériově (přitom nahoře a dole je to přidělané k uzemněnému stožáru přímo…)
 +
 +{{ :​user:​jenda:​antena.png?​300 |}}
 +
 +===== Objekt 50.271N, 14.430E (Netřeba) =====
 +
 +  * http://​mapy.cz/​s/​j7TV
 +  * pátek 26.6.2015 večer živo (lidi, auta)
 +  * otevřená brána se závorou (nezkoušel jsem jet dovnitř)
 +  * KV antény (yagi, zavěšený tubus, zavěšený „žebřík“),​ satelity
 +  * žádná APčka (2.4 GHz)
 +    * ale několik lokálních ISP nešifrovaných a s WEP - třeba od nich berou konektivitu
 +
 +[[http://​mapy.cz/​s/​j7Us|Přímo uprostřed mezi těmi objekty je samotná budova ministerstva.]] Náhoda? Nemyslím si. :-)
 +
 +===== Objekt 50.131N, 14.348E (Horoměřice) =====
 +
 +  * http://​mapy.cz/​s/​jIz6
 +  * KV antény, dvě yagi
 +
 +===== Radiokomunikační a měřící středisko MVČR (Radlická) =====
 +
 +https://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Pav%C3%AD_vrch
 +
 +===== Měřičský ústav (Litoměřice) =====
 +
 +http://​wikimapia.org/​20709706/​cs/​M%C4%9B%C5%99i%C4%8Dsk%C3%BD-%C3%BAstav
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki