Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:jenda:ebroker [2018/09/10 02:40]
jenda +Konkurenční brokeři
user:jenda:ebroker [2019/04/02 16:21] (current)
jenda [Co s tím] ok, neumím najít rozumný zdroj
Line 33: Line 33:
     * SVJ se vytuneluje     * SVJ se vytuneluje
       * to jsem viděl už 2x v rodině (!), pokud většinu bytů vlastní důchodci, lze použít standardní praktiky prodejců hrnců za 40 pro prosazení drahé a zbytečné rekonstrukce. Stavební firma pak předsedovi dá velkou domů a/nebo předseda náhle prodá svůj byt, který se v čerstvě zrekonstruovaném domě dobře nabízí, vytěží prachy a nazdar       * to jsem viděl už 2x v rodině (!), pokud většinu bytů vlastní důchodci, lze použít standardní praktiky prodejců hrnců za 40 pro prosazení drahé a zbytečné rekonstrukce. Stavební firma pak předsedovi dá velkou domů a/nebo předseda náhle prodá svůj byt, který se v čerstvě zrekonstruovaném domě dobře nabízí, vytěží prachy a nazdar
 +    * bavíme se o státu, kde v posledních sto letech proběhlo několik vln znárodnění a vyvlastnění nemovitostí
 +      * aktuálně je tu politický proud který chce bytovou krizi řešit různými formami znárodnění
   * je s tím opruz (děláte support nájemníkovi) nebo platíte část peněz správcovské firmě   * je s tím opruz (děláte support nájemníkovi) nebo platíte část peněz správcovské firmě
   * platíte opravy nad nějakou částku a jednou za mnoho let kompletní rekonstrukci   * platíte opravy nad nějakou částku a jednou za mnoho let kompletní rekonstrukci
Line 154: Line 156:
   * Z tohoto se dá vykoupit za cenu platby 1 € + 3 %/max. 10 % z dividend, takže pro small-scale investory poněkud zásek   * Z tohoto se dá vykoupit za cenu platby 1 € + 3 %/max. 10 % z dividend, takže pro small-scale investory poněkud zásek
   * Diletanti a spousta dalšího WTF [[http://​forum.finexpert.e15.cz/​viewtopic.php?​p=10817381#​p10817381|1]],​ [[http://​forum.finexpert.e15.cz/​viewtopic.php?​f=312&​t=1277640&​start=30|2]]   * Diletanti a spousta dalšího WTF [[http://​forum.finexpert.e15.cz/​viewtopic.php?​p=10817381#​p10817381|1]],​ [[http://​forum.finexpert.e15.cz/​viewtopic.php?​f=312&​t=1277640&​start=30|2]]
 +
 +LYNX/IB: poplatky nejsou zas takové terno (5 USD za obchod) a podepisujete následující perly:
 +
 +> 17. Suspicious Activity
 +> If IB **in its sole discretion believes** that a Customer account has been involved in any fraud or crime or violation of laws or regulations,​ or has been accessed unlawfully, or is otherwise involved in any suspicious activity (whether victim or perpetrator or otherwise), IB may suspend or freeze the account or any privileges of the account, may freeze or **liquidate funds or assets**, or may utilize any of the remedies in this Agreement for a „Default“.
 +
 +> 28. Customer Must Maintain Alternative
 +> Trading Arrangements Computer-based systems such as those used by IB are inherently vulnerable to disruption, delay or failure. CUSTOMER MUST MAINTAIN ALTERNATIVE TRAD- ING ARRANGEMENTS IN ADDITION TO CUSTOM- ER’S IB ACCOUNT FOR EXECUTION OF CUSTOM- ER’S ORDERS IN THE EVENT THAT THE IB SYSTEM IS UNAVAILABLE. By signing this Agreement, Cus- tomer represents that Customer maintains alternative trading arrangements.
 +
 +> 33. Mandatory Arbitration
 +> A. This agreement contains a pre-dispute arbitration clause. By signing an arbitration agreement the parties agree as follows:
 +> • ALL PARTIES TO THIS AGREEMENT ARE GIVING UP THE RIGHT TO SUE EACH OTHER IN COURT, INCLUDING THE RIGHT TO A TRIAL BY JURY, EX- CEPT AS PROVIDED BY THE RULES OF THE ARBITRATION FORUM IN WHICH A CLAIM IS FILED. ​
 +
 +Registrace je pain, heslo pošlou plaintextovým mailem a než lze změnit, musí se tam poslat prachy, má to dvě rozhraní - web se strašlivým UX a desktopového klienta v Javě, [[https://​www.lynxbroker.cz/​vzdelavani/​jak-i-nadale-obchodovat-us-etf/​|také zakázali přímo obchodovat americká ETF]].
 +
 +srsly, to jako fakt neexistuje normální broker/​banka?​!
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki