Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:jenda:bryle [2017/08/17 04:29]
jenda [Boj s ostřením a fúzní konvergencí]
user:jenda:bryle [2018/07/16 07:33] (current)
jenda [Boj s ostřením a fúzní konvergencí] článek v nature
Line 66: Line 66:
   * https://​adlens.com/​technology/​alvarez-lens/​   * https://​adlens.com/​technology/​alvarez-lens/​
   * https://​www.eyejusters.com/​   * https://​www.eyejusters.com/​
 +
 +Aktualizace:​ V Nature vyšel [[https://​www.nature.com/​news/​the-myopia-boom-1.17120|článek]],​ kde tvrdí, že boom krátkozrakosti není způsoben dlouhou akomodací na blízko, ale nedostatkem světla. Prý dekorelovali „lidi co si často čtou jsou víc vevnitř a tam je méně světla“ a následně objevili, že osvícení snižuje protahování oka (což je prý ještě běžnější příčina krátkozrakosti než příliš mohutná čočka).
 ===== Bonus: chromatická aberace ===== ===== Bonus: chromatická aberace =====
  
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki