Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:jenda:361 [2018/11/06 06:55]
jenda [Wishlist pro pravidla provozu] +Vyřešit, co je to elektrokolo/elektrokoloběžka, co musí splňovat a kde může jezdit. Byl v tom trochu bordel a po poslední novele (2018) v tom je extrémní bordel.
user:jenda:361 [2018/11/06 06:58] (current)
jenda [Wishlist pro pravidla provozu]
Line 21: Line 21:
   * Zařídit, aby šlo snadno poznat, že jsem na křižovatce (důležité pro dávání přednosti zprava a pro ukončení platnosti jiných značek), resp. v nezjevných případech kdo je na účelové komunikaci (případně kdo je vůbec na komunikaci :) ).   * Zařídit, aby šlo snadno poznat, že jsem na křižovatce (důležité pro dávání přednosti zprava a pro ukončení platnosti jiných značek), resp. v nezjevných případech kdo je na účelové komunikaci (případně kdo je vůbec na komunikaci :) ).
   * Udělat přednost na kruháku default, aby tam nemusely být dvojice značek (kruhový objezd + dej přednost v jízdě) a aby [[https://​auto.idnes.cz/​kruhove-objezdy-020-/​automoto.aspx?​c=A160322_145600_automoto_fdv|nevznikala různá nedorozumění]].   * Udělat přednost na kruháku default, aby tam nemusely být dvojice značek (kruhový objezd + dej přednost v jízdě) a aby [[https://​auto.idnes.cz/​kruhove-objezdy-020-/​automoto.aspx?​c=A160322_145600_automoto_fdv|nevznikala různá nedorozumění]].
-  * Zrušit povinnost mít na šlapkách odrazky u lehokol, velomobilů a podobných zařízení,​ kde to nedává smysl.+  * Zrušit povinnost mít na šlapkách odrazky u lehokol, velomobilů a podobných zařízení,​ kde to nedává smysl. ​(pokud máte potřebu to něčím nahradit, tak naopak můžete zase přidat odrazky někam jinam, kde to smysl má)
   * Definovat maximální povolenou periodu blikačky (viděl jsem teď cyklistu, který měl vzadu věc, která jednou za strašně dlouho krátce blikla).   * Definovat maximální povolenou periodu blikačky (viděl jsem teď cyklistu, který měl vzadu věc, která jednou za strašně dlouho krátce blikla).
   * Podle 341/2014 musí mít na kole duše, nosiče a zámek schválenou technickou způsobilost. Nechci se vás dotknout, ale kdo z vás to má?   * Podle 341/2014 musí mít na kole duše, nosiče a zámek schválenou technickou způsobilost. Nechci se vás dotknout, ale kdo z vás to má?
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki