[[TODO]]
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
todo [2012/10/12 19:51]
pasky
todo [2015/08/25 20:43] (current)
niekt0 [TODO]
Line 1: Line 1:
 ====== TODO ====== ====== TODO ======
  
-^ since ^ task ^ assigned to ^ +^ since ^ task ^ next step(s) ​^ assigned to ^ 
-21.8.2012 ​Nasetupovat platformu pro ukladanie/​hostovanie fotiek z akcií | StevkoTomSuch ​+2015-06-07 ​inventuradebordelizace a uklid skladu | probiha a bude probihat | FIXME 
-28.8.2012 ​objednat brmlab tricka ​kxt +2015-08-14 ​koupit placatý mop | [[user:​niekt0]] ​
-25.9.2012 ​opravit zlomene kreslo (je potreba vyrobit zlomenou cast znovu a kovovou)\\ ve Ferone koupit 1.5m zelezne trubky cca 2 cm prumer ​Nephirus\\ ​FIXME | +2015-08-16 ​rozbila se nam RoboFlower | kdopak ji vzkrisi? ​| FIXME | 
-25.9.2012 ​nasetupovat piskoviste ​pasky, nephirus or FIXME | +2015-08-17 | uspořádat rack aby se dalo dostat k serverům ​| | FIXME | 
-9.10.2012 ​post o propagaci brmlabu na ML | pasky +====== Do ceho muzete pichnout nemate-li do ceho ====== 
-9.10.2012 usporadat cryptoparty ​stickruza, jenda | + 
-9.10.2012 ​realizovat prezentaci brmlabu na svobodavpraci ​stickruza +^ co potrebujeme poresit ^ koho se zeptat ^ 
-12.10.2012 ​opravit zdroj s cervenym displejem (odesly LM324N?​) ​FIXME +pridat do brmbaru datum expiracie pri naskladnovani tovaru, idealne posielat emaily ked tovar expirujeniekt0 ​
-12.10.2012 vodive propojit prerusenou trace na brmbarim displeji ​FIXME +[[http://​brmko.brm/​brmsklad/​items/​view/​421|stroboskop (barcode 661)]] made in china se poroucel, oprava zadouci | pripadne dotazy https://www.facebook.com/​markyadamcova ​| 
-FIXME = task je volne k dispozicii+k neurosky headsetu je treba prepsat softwarepravdepodobne python | ask tomsuch, jenda hotovo ask pborky
 +napsat wideband radio skener ​ask jenda | 
 +| projekt ledbar ma [[project/​ledbar#​short-term_todo|nekolik well-contained todo itemu]] | paskynephirus ​
 +potrebujeme naprogramovat automatizovanou evidenci clenskych prispevku ​ask Rada about [[project:​administrativa|]] 
 +potrebujeme projektor k piskovisti ktery z promitaci vzdalenosti 110cm umi promitnout na temer celou plochu piskoviste o rozmerech 70x65cm | [[project:​ar_sandbox|]] | 
 +| katagolizovat knihovnicku do brmskladu | | 
 +| Vyresit multistreamove grabovani | prostorové uspořádání,​ sehnat webkameru \\ Jenda | 
 +| [[http://​jenda.hrach.eu/​a/​challenges.html|Tohle všechno by bylo strašně úžasný kdyby někdo udělal!]] ​Jenda 
 + 
 +{{http://​weknowmemes.com/​wp-content/​uploads/​2013/​08/​pink-panthers-to-do-list1.jpg}}
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki