[[TODO]]
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
todo [2012/10/12 19:51]
pasky
todo [2015/05/12 20:56] (current)
niekt0 [TODO]
Line 1: Line 1:
 ====== TODO ====== ====== TODO ======
  
-^ since ^ task ^ assigned to ^ +^ since ^ task ^ next step(s) ​^ assigned to 
-21.8.2012 ​Nasetupovat platformu pro ukladanie/hostovanie fotiek z akcií ​StevkoTomSuch ​| + 
-| 28.8.2012 objednat brmlab tricka ​kxt +====== Do ceho muzete pichnout nemate-li do ceho ====== 
-25.9.2012 ​opravit zlomene kreslo (je potreba vyrobit zlomenou cast znovu a kovovou)\\ ve Ferone koupit 1.5m zelezne trubky cca 2 cm prumer | Nephirus\\ FIXME + 
-25.9.2012 ​nasetupovat piskoviste ​| pasky, nephirus ​or FIXME +^ co potrebujeme poresit ^ koho se zeptat ​
-9.10.2012 ​post o propagaci brmlabu na ML pasky +pridat do brmbaru datum expiracie pri naskladnovani tovaru, idealne posielat emaily ked tovar expiruje| niekt0 | 
-9.10.2012 ​usporadat cryptoparty ​stick, ruza, jenda +[[http://​brmko.brm/​brmsklad/​items/​view/​421|stroboskop (barcode 661)]] made in china se porouceloprava zadouci ​pripadne dotazy https://www.facebook.com/​markyadamcova ​| 
-9.10.2012 ​realizovat prezentaci brmlabu na svobodavpraci | stick, ruza +k neurosky headsetu je treba prepsat software, pravdepodobne python | ask tomsuch, jenda hotovo ask pborky
-12.10.2012 ​opravit zdroj s cervenym displejem (odesly LM324N?) | FIXME +napsat wideband radio skener ​ask jenda 
-12.10.2012 vodive propojit prerusenou trace na brmbarim displeji ​FIXME +projekt ledbar ma [[project/​ledbar#​short-term_todo|nekolik well-contained todo itemu]] ​| pasky, nephirus | 
-FIXME = task je volne k dispozicii+potrebujeme naprogramovat automatizovanou evidenci clenskych prispevku ​ask Rada about [[project:​administrativa|]] 
 +potrebujeme projektor k piskovisti ktery z promitaci vzdalenosti 110cm umi promitnout na temer celou plochu piskoviste o rozmerech 70x65cm ​[[project:​ar_sandbox|]] 
 +katagolizovat knihovnicku do brmskladu ​| | 
 +Vyresit multistreamove grabovani ​prostorové uspořádání,​ sehnat webkameru \\ Jenda 
 +[[http://​jenda.hrach.eu/​a/​challenges.html|Tohle všechno by bylo strašně úžasný kdyby někdo udělal!]] ​Jenda 
 + 
 +{{http://​weknowmemes.com/​wp-content/​uploads/​2013/​08/​pink-panthers-to-do-list1.jpg}}
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki