Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2013/01/23 11:53]
ruza old revision restored
start [2016/09/26 19:46] (current)
pinky old revision restored (2016/02/08 11:19)
Line 12: Line 12:
 Pustili jsme se do toho 22. 6. 2010 a od října 2010 se zabydlujeme ve vlastních prostorech. Zároveň rozhodně nezahálíme - [[project/​start|pilně pracujeme]] na spoustě projektů, pravidelně [[meetups|se scházíme]],​ [[event/​start|organizujeme přednášky a akce]], a hlavně děláme [[http://​soup.brmlab.cz/​|spoustu bláznivých věcí]]! Pustili jsme se do toho 22. 6. 2010 a od října 2010 se zabydlujeme ve vlastních prostorech. Zároveň rozhodně nezahálíme - [[project/​start|pilně pracujeme]] na spoustě projektů, pravidelně [[meetups|se scházíme]],​ [[event/​start|organizujeme přednášky a akce]], a hlavně děláme [[http://​soup.brmlab.cz/​|spoustu bláznivých věcí]]!
  
-Vřele uvítáme jakoukoliv pomoc, ať už nám můžete s něčím poradit či naučit, [[equipment/​wishlist|přebývá vám]] nějaká elektronika nebo hardware, nebo byste nás rádi [[sponsorship|podpořili finančně]]. Zvláště však uvítáme jakékoliv **[[join|nové zájemce]]** o naše projekty a komunitu - není důležité,​ co všechno již umíte, počítá se hlavně chuť se učit //teď//, tvořit, stavět a vynalézat! Stačí se zastavit na nejbližším [[meetups|meetupu]],​ přihlásit se na [[lists|náš mailing list]] nebo mrknout na náš IRC kanál.+Vřele uvítáme jakoukoliv pomoc, ať už nám můžete s něčím poradit či naučit, [[equipment/​wishlist|přebývá vám]] nějaká elektronika nebo hardware, nebo byste nás rádi [[sponsorship|podpořili finančně]]. Zvláště však uvítáme jakékoliv **[[join|nové zájemce]]** o naše projekty a komunitu - není důležité,​ co všechno již umíte, počítá se hlavně chuť se učit //teď//, tvořit, stavět a vynalézat! Stačí se zastavit na nejbližším [[meetups|meetupu]],​ přihlásit se na [[lists|náš mailing list]] nebo mrknout na náš IRC kanál ​[[https://​brmlab.cz/​chat]].
  
 [[http://​picasaweb.google.com/​113432766993725789494/​BrmlabNaRobotour2010#​5518195641779117682|{{:​roborovne.jpg?​nolink&​130 |}}]]  [[http://​picasaweb.google.com/​113432766993725789494/​BrmlabNaRobotour2010#​5518195641779117682|{{:​roborovne.jpg?​nolink&​130 |}}]] 
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki