Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
start [2013/01/23 11:32]
carolynn435 created
start [2013/01/23 11:53] (current)
ruza old revision restored
Line 1: Line 1:
-Google is very good search engineIt'been in business since 2001 and is nowadays dominating the marketOther search engines like Yahoo, [[http://​www.bing.com|Bing]] and others have lot smaller share in the marketHopefully that will change sometime soon in the future.+~~NOCACHE~~ ~~NOTOC~~ 
 + 
 +====== Hackerspace Prague ====== 
 + 
 +===== CZ ===== 
 +[[http://​gallery.johny.sk/​brmopen/​IMG_9214|{{ :​brmlab-blue.jpg?​130&​nolink|}}]] 
 + 
 +[[http://​www.flickr.com/​photos/​brmlab/​5540406215/​in/​set-72157626302310546/​ |{{ :​brmeins-hacking.jpg?​130&​nolink|}}]] 
 + 
 +Jsme skupina lidí, které baví přemýšlet,​ zkoumat, jak věci fungují, ​vytvářet věci nové - ať se jedná o programy, roboty, stratosférické balony, geny či kvantovou mechanikuProto jsme v Praze založili [[wpcs>​hackerspace]] **brmlab** - fyzické místo, kde se můžeme ve svém volném čase setkávat a společně přemýšlet,​ pracovat a vyrábět zajímavé věci, nebo třeba dělat přednášky a představovat ostatním naše výsledky. 
 + 
 +Pustili jsme se do toho 22. 6. 2010 a od října 2010 se zabydlujeme ve vlastních prostorech. Zároveň rozhodně nezahálíme - [[project/​start|pilně pracujeme]] na spoustě projektů, pravidelně [[meetups|se scházíme]],​ [[event/​start|organizujeme přednášky a akce]], a hlavně děláme [[http://​soup.brmlab.cz/​|spoustu bláznivých věcí]]! 
 + 
 +Vřele uvítáme jakoukoliv pomoc, ať už nám můžete ​něčím poradit či naučit, [[equipment/​wishlist|přebývá vám]] nějaká elektronika nebo hardware, nebo byste nás rádi [[sponsorship|podpořili finančně]]. Zvláště však uvítáme jakékoliv **[[join|nové zájemce]]** o naše projekty a komunitu - není důležité,​ co všechno již umíte, počítá se hlavně chuť se učit //teď//, tvořit, stavět a vynalézat! Stačí se zastavit na nejbližším [[meetups|meetupu]],​ přihlásit se na [[lists|náš mailing list]] nebo mrknout na náš IRC kanál. 
 + 
 +[[http://​picasaweb.google.com/​113432766993725789494/​BrmlabNaRobotour2010#​5518195641779117682|{{:​roborovne.jpg?​nolink&​130 |}}]]  
 +{{:​brmlab_hacker.jpg?​65&​nolink&​ |}} 
 +Většina informací na této wiki je v angličtině - z části jsme tak zvyklí komunikovat,​ z části to vychází ze silného ducha mezinárodní spolupráce mezi hackerspacy po celém světě. Doufáme, že většině informací porozumíte,​ i pokud v angličtině nejste pevně kovaníNebojte se editovat i nejste-li si jisti gramatikou, budete-li psát českytaké to není žádná tragédie - případně Vám rádi pomůžeme třeba na IRC! 
 + 
 +~~CL~~ 
 +===== EN ===== 
 +[[http://​www.flickr.com/​photos/​brmlab/​5239957850/​in/​set-72157625545923100|{{: brmtalk-terezka.jpg?​nolink&​130 |}}]] 
 + 
 +**brmlab** is the first Czech [[wp>​Hackerspace]] - a place to meet and hack for all people interested in computers, electronics,​ science, digital art and inventing stuff in general! 
 + 
 +We started our efforts on June 22, 2010 and hack at real place since October 2010. We are [[project/​start|working on many projects]], [[meetups|meeting regularly]],​ [[event/​start|organizing lectures and events]], and of course [[http://​soup.brmlab.cz/​|having fun in the process]]! 
 + 
 +[[http://​www.flickr.com/​photos/​brmlab/​5254341890/​|{{ :​brmlab-laser.jpg?​nolink&​130|}}]]  
 +[[http://​www.flickr.com/​photos/​brmlab/​5540405721/​in/​set-72157626302310546/​|{{ :​brmeins-reprap.jpg?​nolink&​145|}}]] 
 + 
 +Please join us if you are interested! We need your help, no matter if you are a skilled elite hacker or humble student who feels inexperienced but wants to learn stuff - everyone enthusiastic about technology in any form is welcome! To **[[join|get involved]]**,​ just stop by at the [[meetups|next meetup]]; you will be welcome to follow our [[lists|mailing lists]] or visit the [[http://​webchat.freenode.net/?​nick=brm...&​channels=brmlab&​prompt=1|IRC channel]]. 
 + 
 +~~CL~~ 
 +---- 
 +{{page>​meetups#​next_meetup}} 
 + 
 +====== Projects ====== 
 +{{page>​project:​start#​active_projects}} 
 +{{page>​project:​start#​finished_projects}} 
 + 
 +===== and a lot more projects ===== 
 +.. on [[project:​start|Projects list]] webpage prepared. 
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki