Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
project:ok1brm [2012/10/10 00:28]
ruza
— (current)
Line 1: Line 1:
-====== OK1BRM ====== 
  
-{{template>​infobox| 
-name=ok1brm| 
-image=ok1brm.png| 
-sw=-| 
-hw=-| 
-founder=[[user:​tutchek]]| 
-interested=[[user:​sargon]]\\ [[user:​ruza]]\\ [[user:​kxt]]\\ [[user:​nephirus]]\\ [[user:​tlapka]]\\ [[user:​harvie]]| 
-status=active 
-}} 
- 
-===== About ===== 
- 
-  * moznost spolecne pripravy na radioamaterske zkousky 
-    * v radach clenu brmlab jsou 4 drzitele opravneni HAREC, trida A 
-    * dalsi kolo kurzu a zkousek jaro 2013 
-  * spousta aktivit probiha v ramci hratek s technologii [[project:​sdr]] 
- 
-===== TODO ===== 
- 
-  * nasetupovat KV vysilacku 
-  * pozadat ctu o prideleni klubove volacky 
-    * OK1BRM není možný název pro klub, volačka musí začínat K, R nebo O, co říkáte na OK1RMB (BRM shiftrotovane o jedna doleva)? - tutchek 
-    * OK0BRM by mohl byt majak (napad drsnik) 
- 
-===== HAREC ===== 
- 
-  * [[http://​www.ctu.cz/​cs/​download/​zkousky-prukaz/​amaterske_zkousky_faq_03-2009.pdf|zkusebni otazky pro tridu HAREC]] (ctu.cz) 
-  * [[http://​www.crk.cz/​CZ/​EBOOKSC|Požadavky ke zkouškám operátorů amatérských rádiových stanic]] (crk.cz) 
-  * [[http://​www.ctu.cz/​1/​download/​Otazky_a_odpovedi_ amaterske_zkousky.doc|Otázky a odpovědi pro písemné testy odborné způsobilosti radiokomunikační služby]] (ctu.cz) 
-  * [[http://​ok1ohk.barak.cz/​kurz.htm]] (ok1ohk) 
-  * http://​ham.smoce.net/​ 
-  * [[http://​www.ctu.cz/​ctu-online/​vyhledavaci-databaze/​databaze-pridelenych-radiovych-kmitoctu-podle-vydanych-pridelu-a-individualnich-opravneni.html?​action=amateri|Vyhledávání volných volaček]] (ctu.cz, neobsahuje volacky "​propadle"​ z duvodu umrti nebo neprodlouzeni registrace volaci znacky) 
-  * [[http://​www.crk.cz/​CZ/​KONCEC|info o koncesi]] (crk.cz) 
- 
-==== Events ==== 
-  * [[event:​dsp|]] 
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki