Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
project:ok1brm [2012/10/10 00:28]
ruza
project:ok1brm [2015/01/24 18:30] (current)
ruza [70cm]
Line 1: Line 1:
-====== ​OK1BRM ​======+====== ​OK1RBM aka HAM radio ======
  
 {{template>​infobox| {{template>​infobox|
 name=ok1brm| name=ok1brm|
-image=ok1brm.png|+image=ok1rbm.png|
 sw=-| sw=-|
 hw=-| hw=-|
 founder=[[user:​tutchek]]| founder=[[user:​tutchek]]|
-interested=[[user:​sargon]]\\ [[user:​ruza]]\\ [[user:​kxt]]\\ [[user:​nephirus]]\\ [[user:​tlapka]]\\ [[user:​harvie]]|+interested=[[user:​sargon]]\\ [[user:​ruza]]\\ [[user:​kxt]]\\ [[user:​nephirus]]\\ [[user:​tlapka]]\\ [[user:​harvie]]\\ [[user:​kappi]]|
 status=active status=active
 }} }}
  
-===== About =====+===== Radiolab ===== 
 + 
 +Tzv. **Radiolab** sdruzuje zajemce o radioamaterskou a pridruzenou cinnost z rad clenu i priznivcu brmlabu. Znacna cast aktivnich clenu Radiolabu je zaroven drziteli opravneni k provozu na radioamaterskych pasmech (HAREC a individualni volaci znacky). Na zapojeni se do cinnosti je vsak dulezity predevsim zajem a aktivni pristup. Radioklub brmlabu ma pridelenu klubovou volaci znacku **OK1RBM**. Pro pisemnou komunikaci lze vyuzit mailing list [[radio@brmlab.cz]],​ pripadne pro interaktivni pisemnou komunikaci IRC kanal [[https://​webchat.freenode.net/?​nick=WikiVisitor...&​channels=brmradio&​prompt=1&​uio=d4|#​brmradio]] na siti freenode. 
 + 
 +  * nezavislost na stavajicich sitich 
 +  * vyzkum a vzdelavani v oblastech kolem radioveho spektra a telekomunikaci  
 +  * moznost spolecne pripravy na radioamaterske zkousky (v radach clenu brmlab je nekolik drzitele opravneni HAREC, trida A) 
 + 
 +===== OK1RBM ===== 
 + 
 +| callsign: | **O**scar | **K**ilo | **One** | **R**omeo | **B**ravo | **M**ike | 
 +| volaci znacka: | **O**takar | **K**arel | **Jedna** | **R**udolf | **B**ozena | **M**arie | 
 + 
 +QTH: [[http://​no.nonsense.ee/​qth/​map.html?​qth=JO70FC23HP|JO70FC23HP]] 
 + 
 +{{:​project:​ctu-ok1rbm-opravneni.png?​400|}} 
 + 
 +{{:​project:​ctu-ok1rbm-opravneni.pdf|}} 
 + 
 +===== Software Defined Radio and other activities ​=====
  
-  * moznost spolecne pripravy na radioamaterske zkousky 
-    * v radach clenu brmlab jsou 4 drzitele opravneni HAREC, trida A 
-    * dalsi kolo kurzu a zkousek jaro 2013 
   * spousta aktivit probiha v ramci hratek s technologii [[project:​sdr]]   * spousta aktivit probiha v ramci hratek s technologii [[project:​sdr]]
 +  * Praktickým přkladem práce s radioamatérským vzbavením je tzv. lovení meteorologických sond, které pravidelně v ČR vypouští český Hydrometeorologický ústav. Následnou hw analýzou těchto sond se zabývá projekt [[project:​weathersonde:​start]]
 +  * [[project:​gctx]]
 +
 +===== Events =====
 +
 +Během roku 2012 proběhlo několik volně navazujících přednášek na téma digitální zpracování signálu .. [[event:​dsp|]]
 +
 +===== Telegrafie (CW) =====
 +
 +Na sklonku roku 2014 probiha kurz telegrafie vedeny Zdenkem OK7DR .. [[event:​telegrafie]] Zajemci a ucastnici kurzu komunikuji taktez pres uzivatelskou skupinu na webu [[http://​lcwo.net/​usergroups/​184|LCWO.net]]
 +
 +Kdyz zrovna nemate po ruce telegrafni klic, da se vymyslet brm-reseni.
 +
 +{{:​project:​brmcwkey.jpeg?​500}}
 +
 +===== SSTV =====
 +
 +18. a 20.12.2014 zachyceno vysilani amaterske radiostanice [[http://​www.qrz.com/​db/​RS0ISS|RS0ISS]] z [[wp>​International_Space_Station]] systemem [[wp>​Slow-scan_television]] (SSTV). Fotodokumentace:​ [[http://​nat.brmlab.cz/​phtagr/​explorer/​view/​from:​2014-12-18%2009:​50:​07/​to:​2014-12-19%2009:​50:​07|zde]]
 +
 +===== Equipment =====
 +
 +==== Antény - TODO/​wishlist ====
 +Na nižší střeše máme aktuálně funkční:
 +  * QFH laděnou na 137MHz (NOAA)
 +  * DVB-T pendrek
 +  * discona? na ADS-B
 +
 +Wishlist:
 +  * vertikal na 2m/70cm na amatérská pásma (moznost vzit od [[user:​ray]]e)
 +  * větrákový dipól nebo alespoň dlouhý drát a nějaký tuner na krátké vlny
 +  * SPECZ approved antena .. http://​www.vysilacky.com/​861-sirokopasmove/​27946-sd-1300-u/​
 +
 +
 +==== 2m ====
 +  * jednu antenu na 2m nabizi [[user:​ray]]
 +
 +====  70cm ====
 +  * [[http://​www.kathrein-scala.com/​catalog/​K7516211.pdf|k75-16-231]] antenu na 70m nabizi [[user:​ray]]
 +==== APRS ====
 +FIXME
  
-===== TODO =====+==== brmCB ==== 
 +<​del>​Budete-li mit stesti zastihnete brmlabi CB prijimac naladeny na **32 kanal (27.325 MHz)**</​del>​
  
-  * nasetupovat KV vysilacku +{{:​project:​brmcb.jpg?400|}}
-  * pozadat ctu o prideleni klubove volacky +
-    * OK1BRM není možný název pro klub, volačka musí začínat K, R nebo O, co říkáte na OK1RMB (BRM shiftrotovane o jedna doleva)- tutchek +
-    * OK0BRM by mohl byt majak (napad drsnik)+
  
 ===== HAREC ===== ===== HAREC =====
Line 32: Line 86:
   * [[http://​ok1ohk.barak.cz/​kurz.htm]] (ok1ohk)   * [[http://​ok1ohk.barak.cz/​kurz.htm]] (ok1ohk)
   * http://​ham.smoce.net/​   * http://​ham.smoce.net/​
-  * [[http://​www.ctu.cz/​ctu-online/​vyhledavaci-databaze/​databaze-pridelenych-radiovych-kmitoctu-podle-vydanych-pridelu-a-individualnich-opravneni.html?​action=amateri|Vyhledávání volných volaček]] (ctu.cz, neobsahuje volacky "​propadle"​ z duvodu umrti nebo neprodlouzeni registrace volaci znacky)+  * [[http://​www.ctu.cz/​ctu-online/​vyhledavaci-databaze/​databaze-pridelenych-radiovych-kmitoctu-podle-vydanych-pridelu-a-individualnich-opravneni.html?​action=amateri|Vyhledávání volných volaček]] (ctu.cz, neobsahuje volacky "​propadle"​ z duvodu umrti nebo neprodlouzeni registrace volaci znacky, do vyhledavaciho formulare je nutno psat upper case!)
   * [[http://​www.crk.cz/​CZ/​KONCEC|info o koncesi]] (crk.cz)   * [[http://​www.crk.cz/​CZ/​KONCEC|info o koncesi]] (crk.cz)
  
-==== Events ​==== +===== Frequencies ​===== 
-  * [[event:dsp|]]+  * http://​qrg.globaltuners.com/​ 
 +  * http://​spektrum.ctu.cz/​
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki