Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
project:ok1brm [2012/10/10 00:28]
ruza
project:ok1brm [2013/05/16 08:55] (current)
ruza [About]
Line 1: Line 1:
-====== OK1BRM ======+====== OK1BRM ​aka HAM radio ======
  
 {{template>​infobox| {{template>​infobox|
Line 7: Line 7:
 hw=-| hw=-|
 founder=[[user:​tutchek]]| founder=[[user:​tutchek]]|
-interested=[[user:​sargon]]\\ [[user:​ruza]]\\ [[user:​kxt]]\\ [[user:​nephirus]]\\ [[user:​tlapka]]\\ [[user:​harvie]]|+interested=[[user:​sargon]]\\ [[user:​ruza]]\\ [[user:​kxt]]\\ [[user:​nephirus]]\\ [[user:​tlapka]]\\ [[user:​harvie]]\\ [[user:​kappi]]|
 status=active status=active
 }} }}
Line 13: Line 13:
 ===== About ===== ===== About =====
  
 +  * nezavislost na stavajicich sitich
   * moznost spolecne pripravy na radioamaterske zkousky   * moznost spolecne pripravy na radioamaterske zkousky
-    * v radach clenu brmlab ​jsou 4 drzitele opravneni HAREC, trida A +    * v radach clenu brmlab ​je nekolik ​drzitele opravneni HAREC, trida A
-    * dalsi kolo kurzu a zkousek jaro 2013+
   * spousta aktivit probiha v ramci hratek s technologii [[project:​sdr]]   * spousta aktivit probiha v ramci hratek s technologii [[project:​sdr]]
  
Line 21: Line 21:
  
   * nasetupovat KV vysilacku   * nasetupovat KV vysilacku
-  * pozadat ctu o prideleni klubove volacky+  ​* nasetupovat CB 
 +  * clenstvi v www.crk.cz (pro absolventy kurzu na 1 kalendarni rok zdarma, /join @ leden 2013) 
 +  ​* pozadat ctu o prideleni klubove volacky ​(po obrdzeni personalnich volacek)
     * OK1BRM není možný název pro klub, volačka musí začínat K, R nebo O, co říkáte na OK1RMB (BRM shiftrotovane o jedna doleva)? - tutchek     * OK1BRM není možný název pro klub, volačka musí začínat K, R nebo O, co říkáte na OK1RMB (BRM shiftrotovane o jedna doleva)? - tutchek
     * OK0BRM by mohl byt majak (napad drsnik)     * OK0BRM by mohl byt majak (napad drsnik)
Line 32: Line 34:
   * [[http://​ok1ohk.barak.cz/​kurz.htm]] (ok1ohk)   * [[http://​ok1ohk.barak.cz/​kurz.htm]] (ok1ohk)
   * http://​ham.smoce.net/​   * http://​ham.smoce.net/​
-  * [[http://​www.ctu.cz/​ctu-online/​vyhledavaci-databaze/​databaze-pridelenych-radiovych-kmitoctu-podle-vydanych-pridelu-a-individualnich-opravneni.html?​action=amateri|Vyhledávání volných volaček]] (ctu.cz, neobsahuje volacky "​propadle"​ z duvodu umrti nebo neprodlouzeni registrace volaci znacky)+  * [[http://​www.ctu.cz/​ctu-online/​vyhledavaci-databaze/​databaze-pridelenych-radiovych-kmitoctu-podle-vydanych-pridelu-a-individualnich-opravneni.html?​action=amateri|Vyhledávání volných volaček]] (ctu.cz, neobsahuje volacky "​propadle"​ z duvodu umrti nebo neprodlouzeni registrace volaci znacky, do vyhledavaciho formulare je nutno psat upper case!)
   * [[http://​www.crk.cz/​CZ/​KONCEC|info o koncesi]] (crk.cz)   * [[http://​www.crk.cz/​CZ/​KONCEC|info o koncesi]] (crk.cz)
  
 +==== brmCB ====
 +
 +Budete-li mit stesti zastihnete brmlabi CB prijimac naladeny na **32 kanal (27.325 MHz)**
 +
 +{{:​project:​brmcb.jpg?​400|}}
 ==== Events ==== ==== Events ====
   * [[event:​dsp|]]   * [[event:​dsp|]]
 +
 +==== Emergency Telegraph key ====
 +{{http://​6.asset.soup.io/​asset/​3802/​5974_db5d_500.jpeg?​500}}
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki