[[Kilt]]
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
project:kilt [2012/11/14 09:05]
stevko Obrázok.
project:kilt [2013/03/17 23:57] (current)
stevko
Line 3: Line 3:
 {{template>​infobox| {{template>​infobox|
 name=Kilt| name=Kilt|
-image={{:​kilt_by_tjmwatson.jpg|}}|+image=:​kilt_by_tjmwatson.jpg|
 sw=-| sw=-|
 hw=-| hw=-|
 founder=[[user:​stevko]]| founder=[[user:​stevko]]|
 interested=[[user:​axtheb]]| interested=[[user:​axtheb]]|
-status=active+status=planned
 }} }}
  
 Cieľom projektu je vyrobiť kilty pre záujemcov (každý sebe sám). Niektorý víkend sa bude konať workshop, kedy sa prinesie šijací stroj, každý svoje látky a uvidí sa ^W^W pod skúseným dohľadom [[user:​axtheb|Axa]] sa ušijú dokonalé kilty. Cieľom projektu je vyrobiť kilty pre záujemcov (každý sebe sám). Niektorý víkend sa bude konať workshop, kedy sa prinesie šijací stroj, každý svoje látky a uvidí sa ^W^W pod skúseným dohľadom [[user:​axtheb|Axa]] sa ušijú dokonalé kilty.
 +
 +Jeden nejaký šijací stroj sa nachádza v podzemí, stav je neznámy.
  
 Potreby budú upresnené. Predbežne: Vlna, šijací stroj, žehlička. Potreby budú upresnené. Predbežne: Vlna, šijací stroj, žehlička.
 +
 +Ax nemá čas, takže projekt sa odkladá. Update niekedy v apríli.
 +
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki