[[brmBar]]
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

project:brmbar [2012/11/17 11:40]
ruza [Backup]
project:brmbar [2014/04/06 21:35] (current)
pasky brmbar stock list
Line 1: Line 1:
 +~~NOTOC~~
 ====== brmBar ====== ====== brmBar ======
  
Line 4: Line 5:
 name=brmBar| name=brmBar|
 image=brmbar.jpg?150| image=brmbar.jpg?150|
-founder=|+founder=brmlab collective|
 interested=[[user:pasky]]| interested=[[user:pasky]]|
 status=active status=active
Line 11: Line 12:
 Brmbar is our tiny drinks, snacks, electronics, t-shirts stash. Anyone can put things into brmbar or buy stuff; visitors for cash, members can use a simple credit system. Brmbar is our tiny drinks, snacks, electronics, t-shirts stash. Anyone can put things into brmbar or buy stuff; visitors for cash, members can use a simple credit system.
  
-**Status:** brmbar-v3.0 is up and running, implemented in Python (with cleanly separated backend classes), Qt-Declarative and PostgreSQL. Some [[https://github.com/brmlab/brmbar/blob/master/brmbar3/TODO|TODO items]] remain, but it should be usable for day-to-day operation.+**Status:** brmbar-v3.0 is up and running, implemented in Python (with cleanly separated backend classes), Qt-Declarative and PostgreSQL. Some [[https://github.com/brmlab/brmbar/blob/master/brmbar3/TODO|TODO]] [[https://github.com/brmlab/brmbar/blob/master/brmbar3/README.md#todo|items]] remain, but it should be usable for day-to-day operation.
  
-[[http://brmlab.cz/pipermail/brmlab/2012-October/005453.html|Usage instructions (in Czech)]] ([[http://brmlab.cz/pipermail/brmlab/2012-October/005449.html|prequel]])+**Documentation:** [[https://github.com/brmlab/brmbar/blob/master/brmbar3/README.md|README]] - [[https://github.com/brmlab/brmbar/blob/master/brmbar3/USAGE.md|USAGE]] ([[http://brmlab.cz/pipermail/brmlab/2012-October/004134.html|in Czech]])
  
-[[http://github.com/brmlab/brmbar|Sources @ github]]+**Development:** [[https://github.com/brmlab/brmbar/tree/master/brmbar3|Sources @ github]] - [[https://github.com/brmlab/brmbar/blob/master/brmbar3/SQL|SQL schema]] - [[https://github.com/brmlab/brmbar/blob/master/brmbar3/doc/architecture.md|Architecture and object model]]
  
-[[https://github.com/brmlab/brmbar/blob/master/brmbar3/SQL|Current database schema]]+{{:project:brmbar-screenshot-main.png?nolink&250|}} {{:project:brmbar-screenshot-buy.png?nolink&250|}} {{:project:brmbar-screenshot-item.png?nolink&250|}} {{:project:brmbar-screenshot-restock.png?nolink&250|}} {{:project:brmbar-screenshot-userlist.png?nolink&250|}}
  
-==== Backup ====+<note tip><code> 
 +02:19 < pasky> excess je suma prostredku, 
 +               ktere mame navic (prijemne prekvapeni) 
 +02:19 < pasky> deficit je suma prostredku, 
 +               ktere nam chybi (neprijemne prekvapeni)</code> 
 +</note> 
 + 
 +==== Wishlist, bugs, feature requests, User eXperience ==== 
 +  * [Stock Mgmt] moznost vyhledavani podle stringu. umozni mi se rozhodnout zda zbozi uz v ceniku je nebo jej musim zadat jako nove zbozi. 
 + 
 +==== Local Brmlab Setup ==== 
 + 
 +List of current stock: http://nat.brmlab.cz/brmbar/stock/ 
 + 
 +=== VNC === 
 +<code bash> 
 +ssh -At nat.brmlab.cz -L5900:brmbar.brm:5900 ssh brmlab@brmbar.brm x11vnc 
 +</code> 
 + 
 +=== Backup ===
  
 <code bash> <code bash>
Line 35: Line 55:
 </code> </code>
  
-==== Wishlist, bugs, feature requests, User eXperience ==== +===== Archive =====
-  * [Stock Mgmt] moznost vyhledavani podle stringu. umozni mi se rozhodnout zda zbozi uz v ceniku je nebo jej musim zadat jako nove zbozi. +
- +
-===== Archive (older versions) =====+
  
 Short version history: Short version history:
  
-  * v0.0 was a large wall-piece of paper with prices and piece of paper with credit tracking+  * v0.0 was a large wall-piece of paper with prices and piece of paper with credit tracking 
   * v1.0 was DOS-based tablet (by czestmyr)   * v1.0 was DOS-based tablet (by czestmyr)
-  * v2.0 was an attempt on a LPC revamp (by sargon + stick) that was ultimately abandoned +  * v2.0 was an attempt on a LPC revamp (by sargon + stick) that was not finished 
-  * v3.0-tlapka was an abandoned effort by tlapka for Arduino-based, ethernet-connected [[project:brmbar|brmbar]]+
   * v3.0 is pasky's Python/Qt/PostgreSQL brmbar implementation with proper accounting   * v3.0 is pasky's Python/Qt/PostgreSQL brmbar implementation with proper accounting
 + 
 v1.0 -> v3.0 transition ultimately happenned on 2012-10-16. v1.0 -> v3.0 transition ultimately happenned on 2012-10-16.
  
Line 56: Line 72:
 {{:project:process.dia|}} {{:project:process.dia|}}
  
- 
-==== Historical: brmbarv3-tlapka ==== 
- 
-Brmbar je malé zařízení, které slouží k účtování či zjištování položek v brmBaru.  
- 
-Je založeno na: 
- 
-  * Arduino Mega 2560 
-  * Display 256x64 
-  * Barcode reader from storageRoom 
-  * SD card reader aka storage 
-  * matrix keyboard 4x4 
-  * 7segment display  
-  * PS/2 Keyboard (měla by být?) 
- 
-**Status**: nedokončeno 
- 
-=== Historie === 
- 
-Doteď brmbar obstarává stařičké tabletpc s DOSem. Zásadní nevýhoda je klesající spolehlivost zařízení a offline provoz, tzn. žádné zálohy stavu kreditu a sledování množství zboží. 
- 
-=== Požadovaná funkčnost === 
- 
-  - Z hlediska napojení na [[project:administrativa]] je nezbytné pouze TCP spojení na jiný stroj a možnost provozovat základní obslužný SW. 
-  - Z pohledu uživatelského by mělo zařízení umět číst čárové kódy a obsluhovat uživatele ve stávajícím rozsahu. 
- 
-=== Part List === 
- 
-|No.|description|datasheet|one piece price|sum| 
-| 1x | Arduino MEGA 2560 | | 780kc | 780kc | 
-| 1x | SD card adapter | | 50Kc | 50kc | 
-| 1x | Display 320x240 - fired | | 1000Kc | - |  
-| 1x | BarCode Reader | | storeRoom | storageRoom | 
-| 1x | 7segment display | | 0kc | 0kc | 
-| 3x | 74hc595 | | 7kc | 20kc | 
-| 1x | bredboard | | - | - | 
-| 1x | Ethernet shild for arduino | | FIXME | FIXME | 
-| 1x | Display 20x4 or 320x240 | | FIXME | FIXME | 
-| | sum | | |  1850kc | 
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki