[[BioOSM]]
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
project:bioosm:start [2018/06/07 22:02]
sumie-dh
project:bioosm:start [2018/06/08 01:21] (current)
sumie-dh [K cemu to je]
Line 5: Line 5:
 image= bioosm:​bioosm.jpg?​400 | image= bioosm:​bioosm.jpg?​400 |
 founder=[[user:​sachy:​start]]| founder=[[user:​sachy:​start]]|
-interested=[[user:​sumie]]|+interested=[[user:​sumie-dh]]|
 sw=CC| sw=CC|
 hw=N/A| hw=N/A|
Line 15: Line 15:
  
 [[http://​brmlab.s0c4.net/​bioosm/​|BioOSM]] je mapa vyskytu mikroorganismu (ras, bakterii, plostenek, ...) a do budoucna i dalsich prirodnin (mineralu, ...). [[http://​brmlab.s0c4.net/​bioosm/​|BioOSM]] je mapa vyskytu mikroorganismu (ras, bakterii, plostenek, ...) a do budoucna i dalsich prirodnin (mineralu, ...).
 +
 +==== K cemu to je ====
 +
 +  *  interaktivni mapa vhodna k zobrazovani vetsiho mnozstvi fotek, brmlabi wiki, sluzby typu phtagr a soup se zdaly nevhodne k publikaci tohoto typu obsahu, wiki by byla prilis obludna, na beznych sdilecich obrazkovych sluzbach se neda nic pohodlne dohledavat a davat tam biologicky smysluplne a prehledne popisky
 +  *  monitoring zivocichu a rostlin podle zajmu prispevovatelu ​
 +  *  snadne klikaci katalogovani nalezu skrze Tellico nevyzadujici coding skills
 +  *  TODO - jednoduche selekce zajmoveho okruhu subjektu [napr. podle rodu, biotopu, datumu] na mape
 +  * procvicovani temne magie commandu grep, sed a regexpu
  
 ==== Jak to funguje ==== ==== Jak to funguje ====
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki