[Poptavka] [brom na ksvi.mff.cuni.cz: call for programmer -- vyukova pocitacova hra, historie, termin na odpoved 27.8.]

Petr Baudis pasky na ucw.cz
Středa Srpen 24 16:12:30 CEST 2011


----- Forwarded message from Cyril Brom <brom na ksvi.mff.cuni.cz> -----

Date: Sun, 31 Jul 2011 01:05:33 +0200
From: Cyril Brom <brom na ksvi.mff.cuni.cz>
To: Cyril Brom <brom na ksvi.mff.cuni.cz>
Subject: call for programmer -- vyukova pocitacova hra, historie, termin na odpoved 27.8.
Message-ID: <4E348E3D.5060007 na ksvi.mff.cuni.cz>
Disposition-Notification-To: Cyril Brom <brom na ksvi.mff.cuni.cz>
Reply-To: vr-prog na ksvi.mff.cuni.cz
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; cs; rv:1.9.2.13) Gecko/20101207 Thunderbird/3.1.7

Ahoj,

sháníme **1-2 programátor(k)y juniory** či malý **spin-off** pro
unikátní **výzkumně-vzdělávací projekt**, jehož cílem je vytvořit
výukovou počítačovou hru, která bude zábavnou a dramatickou formou
přibližovat studentům středních škol vzpomínky pamětníků na významné
historické události Československa 20. století (1942 – atentát na
Heydricha, 1948 – nástup komunistů k moci, 1969 – okupace vojsky
Varšavské smlouvy, atd.). Aplikace bude **využívána na středních
školách pro výuku dějepisu**, měla by nicméně být přístupná i široké
veřejnosti.

Půjde o hru žánru **adventura** s vloženými akčními a logickými
mini-hrami. 2,5D grafika. Hra bude primárně single-player, ale
„chytřejší“ web k ní budeme dělat také. Projekt má střední rozsah,
celkově se očekává přes 20 člověko-let práce, z toho cca čtvrtina
budou programovací a testovací práce.

Základní scénář již je připraven. Koncepčně a graficky bude hra
připomínat tyto projekty:

Aqua (graficky): http://www.youtube.com/watch?v=Az2pni7E7oM (zejm. viz
3. minuta)
Curfew (koncepčně):
http://www.youtube.com/watch?v=55OhcSZgCb4&feature=relmfu
Fahrenheit (koncepčně): http://www.youtube.com/watch?v=vgW6Arf_cO0


**SHÁNÍME:**

Externí tým, 1-2 programátory juniory/seniory, na programování částí
aplikace. Celkový objem práce je zhruba 26-30 člověkoměsíců, která
**začne v listopadu 2011** a **skončí v prosinci 2013** (jsme mírně
flexibilní ohledně začátku).

Práce bude zadávána „projektově“, po milnících, a takto bude také
placena (fakturace). Preferujeme, aby práci celou dobu řešil ten samý
člověk (lidé), kteří se budou věnovat pouze tomuto projektu. Jsme ale
částečně flexibilní (až „poloviční úvazek“ nebo „přestávka dva měsíce
kvůli jinému projektu/stáži“). Je možné se přihlásit, i pokud
zvládnete jen část objemu práce. Pravidelně, minimálně dva dny v
týdnu, bude aspoň jeden z programátorů přítomen v projektové kanceláři
v Praze společně se zbytkem týmu.

Vaše časové možnosti nám napište, příklad:

„Jsme dvě, můžeme začínat 15.11.2011, dohromady dáme zhruba 1,4
celkový úvazek až do prosince 2013. S výjimkou konce roku 2011, kdy
celkový úvazek bude 1, a září 2012 až leden 2013, kdy celkový úvazek
pravděpodobně snížíme na 0,7. Celkově bychom tedy brali celý balík
práce. Práci bychom si rády rozdělily samy po dohodě s
šéfprogramátorem: tzn. někdy bude pracovat víc jedna, jindy druhá.
Pokud z projektu budeme chtít odejít, dáme o tom vědět minimálně 3
kalendářní měsíce předem.“


**TECHNOLOGIE:**

Během implementace se potkáme pravděpodobně s následujícími technologiemi:
- Flash (ActionScript 3, Flixel game engine)
- Java (Spring, Hibernate, JSON WS, Eclipse RCP)
- MySQL
- Windows, Mac OS X, iPhone, iPad

Proto je vhodné mít dobře zvládnutý buď Flash nebo Javu. Umíte-li
Javu, přejít na Flash vám nebude
činit potíže. Umíte-li Flash, lze zařídit tak, abyste se s Javou
nemuseli potkat. Znalost Mac OS X výhodou,
není však vyžadováno.

Předpokládá se, že implementačně bude cca 80% Flash a 20% Java.

Předchozí zkušenosti s herními projekty jsou výhodou, ale není vyžadováno.


**PROJEKTOVÝ TÝM:**

Jádro projektového týmu má zhruba 10 lidí. Vedoucí vývoje jsou z MFF
UK (Cyril Brom, Jakub Gemrot). Game-design probíhá na FF UK (Vít
Šisler) a ve spolupráci s lidmi z herního průmyslu. Podklady pro hru
připravují zejména historici z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. S
týmem bude spolupracovat také několik profesionálních grafiků. Placený
beta-testing budou dělat studenti MFF a FF UK.


**FINANCE:**

Horní finanční limit na celou práci je **1,08 mil** Kč, vč. DPH (tato
suma se může zvýšit pouze v případě neočekávaných nadprací). Nejedná
se tedy o „akademicky“ placenou práci, ale zároveň ani neočekáváme
fakturační cenu 80 tis./člověko-měsíc.

Předpokládáme, že práce bude rozdělena na „podprojekty“ trvající
několik člověko-měsíců, přičemž bude zadávána úkolově, kde každý úkol
bude trvat zhruba člověko-týden. Alokaci lidí budeme provádět po
„podprojektech“. Finance budou vázány na úkoly. Na každý úkol bude
předem učiněn odhad pracnosti tak, aby s ním souhlasily obě strany.
Podle odhadu a předem dané fixní fakturační částky za člověko-měsíc
práce bude stanovena fakturační částka za úkol. Po splnění úkolu (nebo
v jiném termínu dle dohody) bude částka vyplacena. Při pozdním
odevzdání bude částka nižší.

Navrhněte, jak si představujete své finanční ohodnocení, tzn:
a) fakturační částku za člověko-měsíc práce (tj. 21 člověko-dní, tj.
168 člověko-hodin)
b) penalizační model, tj. o kolik/jak navrhujete, že se částka bude
snižovat při pozdním odevzdání

Příklad:

„Navrhujeme fakturační cenu 33 tis. Kč/člověko-měsíc. Za každý
kalendářní den zpoždění oproti termínu odevzdání úkolu penále ve výši
10% z dohodnuté ceny za úkol..Pokud bude práce odevzdána dříve jak 2
pracovní dny před termínem, fakturační částka bude navýšena o 10%.“

Výhodnost nabídky zohledníme při výběru;-).


**V PŘÍPADĚ ZÁJMU:**

Pošlete na adresu: vr-prog na ksvi.mff.cuni.cz.

1) strukturované CV, případně s doporučením (doporučení není povinné)
2) referenci na týmový projekt, jehož jste byli součástí, spolu s jeho
popisem a vaší rolí v něm (pokud jste nepracovali na týmovém projektu,
pak referenci na váš single větší projekt)
3) ukázku vaše kódu (něco většího), na který jste hrdí, spolu s
odhadem, kolik času jste strávili jeho tvorbou (může být školní práce)
4) časový model (jak jste flexibilní časově)
5) finanční model (jak si představujete, že budete placeni)
6) termíny, kdy byste mohli na pohovor

To vše zašlete nejpozději **do půlnoci 27. srpna 2011**. Vybrané
kandidáty pozveme na pohovory, které budou probíhat průběžně od 1.
srpna 2011, až do **31. srpna 2011**.

Nechte si poslat potvrzení, že email došel! Neposílejte přílohy větší
než 2 MB.


**V PŘÍPADĚ DOTAZU:**

Dotaz prosím pošlete na:

vr-prog na ksvi.mff.cuni.cz


**TERMÍNY:**

Zaslání nabídky (životopisu ad.): **do půlnoci 27. srpna 2011**
Pohovory končí: **31. srpna 2011** včetně
Výsledky budou oznámeny: **6. září**


**HODNOTÍCÍ KRITÉRIA:**

35% předchozí zkušenosti, zkušenosti s technologiemi, doporučení,
social-skills a schopnost pracovat s ostatními lidmi
25% kvalita zaslaného kódu
20% finanční požadavky, výhodnost finančního modelu
20% časová flexibilita, zastupitelnost

V případě, že nenalezneme vhodný tým, vypíšeme nový call.

============

**UKÁZKA NÁVRHU MINIHRY:**

V okamžiku, kdy XXXX vypráví o českém odboji v době heydrichády,
přepne se hráč do jeho role. V akční mezihře má za úkol v Praze v
určitém bytě vyzvednout neznámou osobu – je možné, že tato osoba je
někdo zapojený do atentátu na Heydricha. Hra vypadá jako klasická 2D
arkáda viděná shora, hráč v roli XXXX prochází městem a snaží se
vyhnout namátkovým kontrolám protektorátní policie a dorazit včas na
určené místo. Podezřelé chování (běh, prudké změny směru) může
aktivovat policisty nebo kolaboranty, je proto nutné zachovat chladnou
hlavu a vyhýbat se kontrolám co nejpřirozenějším způsobem. Každá
postava v minihře má definovaný určitý (hráči neviditelný, ale
odhadnutelný) úhel pohledu, ve kterém postavu hráče registruje. Cílem
je dojít na určené místa a vyhnout se těmto zónám kontroly. Na
některých obtížných úsecích to může zahrnovat zamíchání se do davu,
nenápadné schování se v obchodě, restauraci, atd.

Během cesty hráč slyší vysílání protektorátního rozhlasu o vyhlazení
Lidic, na domech vidí plakáty se seznamy popravených, atd. Jakmile
dorazí do blízkosti konspiračního bytu, vidí přijíždět auta a z nich
vyskakující příslušníky gestapa. Jeho úkol se v tu chvíli změní –
cílem je nenechat se chytit a varovat osobu, která do bytu míří. Hráč
ji musí ve městě najít, v komiksovém výřezu může vidět, jak se
kontaktní osoba pomalu blíží k nyní obsazenému bytu. Pokud ji nenajde
do určeného limitu, postava přijde na původní místo schůzky a bude
zatčena.

Jakmile postavu najde, hra nekončí – postava mu předá vysílačku, s
tím, že ji nemůže mít u sebe a ať ji někam donese, u někoho schová,
atd. Motivem je strach dané postavy z možného zatčení. XXXX bude
najednou v situaci, se kterou nepočítal a bude ji muset nějak vyřešit.
Má seznam 3-4 bytů, které může v podobné situaci použít – jeden po
druhém je tedy obchází (stále se vyhýbá hlídkám) a snaží se předat
vysílačku. Ve dvou prvních bytech ho však odmítnou a v zásadě mu
zavřou dveře před nosem, všude panuje v době po atentátu strach a
ochota lidí riskovat je mnohem menší, než dříve. Nakonec, ve třetím
bytě, XXXX uspěje. Do hry se touto minihrou dostane lidský rozměr
odboje a problematizace kritického odsudku těch, kteří např. odmítli
pomoc parašutistům z obav o rodinu atd. Opět se minihrou tématizuje
hrdinství.


**UKÁZKA JEDNÉ Z VARIANT URČITÉ SCÉNY Z HLAVNÍ HRY:**

V určitých, většinou vypjatých situacích, hráč určitou dobovou scénu
„prožije“.

Střih.

Těsně před válkou. Mladík s dívkou si v obchodě prohlížejí nové rádio.
„To je prosím Zlatá Sigma, má dvě pentody, výkon devět wattů, tři
vlnové rozsahy a luxusní výpravu. Zachytí celou Evropu bez anteny.“

Střih.

Jsme v bytě tohoto mladého manželského páru na Vinohradech ve 40-tých
letech. Rádio hraje dobovou hudbu, do toho drnčí zvonek a ozývá se
prudké bušení na dveře. „Otevřete! Gestapo!“

Mladík strká dívku do vedlejšího pokoje. „Rychle! Nesmí najít letáky
od XXXX a můj deník! Schovej to nebo znič! Ať se stane cokoliv, miluju
tě. Neboj se, dobře to dopadne...“ (rozechvěle). Zavírá za ní dveře a
otevírá gestapu.

Střih.

Hráč vidí pokoj z pohledu dívky. Zpoza zavřených dveří zřetelně slyší
zvuky z druhé místnosti. Po celou dobu hraje dobová hudba z rádia,
ideálně píseň s ženským zpěvem. Jindřich pouští gestapo dál a
vysvětluje, že jeho žena se vedle v pokoji obléká.

Střih.


-- 

Cyril Brom
Charles University in Prague
Faculty of Mathematics and Physics
Department of Software and Computer Science Education
http://ksvi.mff.cuni.cz/~brom/

----- End forwarded message -----


Další informace o konferenci Poptavka