<div dir="ltr">Navrhujem zmenu nazvu nasho o.s. z <b>brmlab, o.s. </b>na <b>CLUSTERFUCK, o.s. </b>a dalej navrhujem v tomto zmysle upravit stanovy zdruzenia.<div><br></div><div>Zdovodnenie:</div><div>Novy nazov lepsie vystihne aktivity a smerovanie nasho o.s.<br clear="all">

<div><div dir="ltr"><br><span style="font-weight:bold">~pB~</span><br></div></div>
</div></div>