<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html charset=utf-8"><base href="x-msg://145/"></head><body style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space; ">Díky,<div>přednáška je na prvním místě od 20:00, bude pořizován záznam a prezentaci si na místě zkopírujeme nebo ji pošlete jako odpověď na tento e-mail. Po přednášce je pravděpodobné že dojde na QA diskuzi.</div><div>Informace jsou na stránce talknight (viz. minulý e-mail)</div><div><br></div><div>Díky</div><div>Marek</div><div><br><div><div>On Sep 3, 2013, at 10:38 AM, Tomáš Bejček <<a href="mailto:tb@artpatent.eu">tb@artpatent.eu</a>> wrote:</div><br class="Apple-interchange-newline"><blockquote type="cite"><div lang="CS" link="blue" vlink="purple" style="font-family: Helvetica; font-size: medium; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; "><div class="WordSection1" style="page: WordSection1; "><div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(31, 73, 125); ">Dobrý den,<o:p></o:p></span></div><div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(31, 73, 125); "> </span></div><div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(31, 73, 125); ">myslím, že bych se ve čtvrtek mohl dostavit a přednést krátkou prezentaci jako úvod do patentového práva. Čas v podstatě neumožňuje hlubší proniknutí. Počítám tedy s termínem. Pokud to půjde, budu raději přednášet hned z počátku. Ppt soubor vezmu s sebou. Pěkný den. T. Bejček<o:p></o:p></span></div><div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(31, 73, 125); "> </span></div><div><div style="border-style: solid none none; border-top-width: 1pt; border-top-color: rgb(181, 196, 223); padding: 3pt 0cm 0cm; "><div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; ">From:</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; "><span class="Apple-converted-space"> </span>Marek Sebera [mailto:marek.sebera@<a href="http://gmail.com">gmail.com</a>]<span class="Apple-converted-space"> </span><br><b>Sent:</b><span class="Apple-converted-space"> </span>Monday, September 02, 2013 6:43 PM<br><b>To:</b><span class="Apple-converted-space"> </span>Tomáš Bejček<br><b>Cc:</b><span class="Apple-converted-space"> </span><a href="mailto:brmlab@brmlab.cz">brmlab@brmlab.cz</a><br><b>Subject:</b><span class="Apple-converted-space"> </span>Brmlab - Přednáška o patentech a autorském právu<o:p></o:p></span></div></div></div><div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p> </o:p></div><div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">Zdravím,</span><o:p></o:p></div><div><div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); "> </span></div></div><div><div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); ">díky za nabídku přednášky o patentovém a autorském právu.<o:p></o:p></span></div></div><div><div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); "> </span></div></div><div><div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); ">Chápu že máte omezené časové možnosti, tento čtvrtek se v Brmlab koná tzv. TalkNight, tj. přednáškový večer, ale není to samozřejmě jediná příležitost kdy by se mohla prezentace konat.<o:p></o:p></span></div></div><div><div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); "><a href="http://brmlab.cz/event/talknight" style="color: purple; text-decoration: underline; ">http://brmlab.cz/event/talknight</a><o:p></o:p></span></div></div><div><div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); "> </span></div></div><div><div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); ">Prosím odpovězte (a v kopii držte<span class="Apple-converted-space"> </span><a href="mailto:brmlab@brmlab.cz" style="color: purple; text-decoration: underline; ">brmlab@brmlab.cz</a>), kdy by se vám to hodilo a případně jestli máte nějaké dotazy.<o:p></o:p></span></div></div><div><div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); "> </span></div></div><div><div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); ">Díky<o:p></o:p></span></div></div><div><div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; ">Marek</div></div></div></div></blockquote></div><br></div></body></html>