(For english scroll down)<br>
<br>
------------------------------<div id=":3ma">--------------------------------------------<br>
SNUFF: Sonifikace bezdratovych siti<br>
lektori Viktor Mazon a Mario de Vega<br>
--------------------------------------------------------------------------<br>
nedele 10. cervna 2012 od 10 hodin<br>
<br>
Posledni volna mista!<br>
<br>
Snuff je unikatni workshop, pripraveny ve spolupraci s Handa Gote 
research and development a je soucasti festivalu mexickeho soucasneho 
umeni  <a href="http://botanamexicana.cz" target="_blank">botanamexicana.cz</a>.
 Je zameren na tema bezdratove telekomunikace, hlavne okolnosti prenosu 
dat a nebezpeci jejich deformace a zneuzitelnosti. Ucastnici budou pod 
vedenim obou lektoru spolecne konstruovat unikatni elektronicke 
pristroje,  zesilujici (sonifikujici) bezdratovy internetovy provoz dat,
 prenasenych napriklad prostrednictvim siti bluetooth, mobilnich 
telefonu, mikrovlnych a dalsich elektronickych nastroju ve spektru 2.4 
GHz.<br>
<br>
Behem dilny budou zmineny a vysvetleny okolnosti tykajici se zneuziti a moznostech odposlouchavani, nebo ruseni techto siti.<br>
<br>
Workshop je urcen pro maximalne 15 ucastniku. Predchozi zkusenost z 
elektronikou neni podminkou. Ucastnici si mohou odnest nastroje, ktere 
behem dilny postavi.<br>
<br>
Kurzovne 2000 Kc (vcetne ceny soucastek, potrebnych pro stavbu pristroje
 ktery si muze kazdy z ucastniku vzit domu). Pro ucastniky, kteri se 
prihlasi jen jako pozorovatele je cena za cely den 300 Kc.<br>
<br>
Dokumentace konstrukce nastroje najdete zde:  <a href="http://r-aw.cc/snuff" target="_blank">http://r-aw.cc/snuff</a><br>
<br>
Lektori:<br>
Mexicky intermedialni umelec Mario de Vega zije a pracuje v Berline a 
Mexico City. Zabyva se zkoumanim pricin a dusledku, determinujicich nase
 zpusoby konstrukce reality. Iniciuje je prostrednictvim procesu a 
puvodnich objektu, ktere jsou fyzicky, nebo konceptualne spojene 
vetsinou se sonickym univerzem. Jeho prace zkoumaji esteticke a 
spolecenske oblasti, prostrednictvim predem pripravenych udalosti a 
dokumentuji jejich dusledky. Vyzkum se soustreduje take na presahy mezi 
stabilitou, selhanim, simulaci a zranitelnosti. Pouziva siroke spektrum 
medii vcetne site-specific intervence, akce, fotografie, videa, sochy a 
zvukove instalace. Vystupoval zive a vystavoval pri ruznych 
prilezitostech, vcetne festivalu, galerii a muzei v Evrope, Mexiku, USA,
 Kanade, Rusku, Jizni Koreji a Japonsku.<br>
<br>
Victor Mazon Gardoqui se narodil v roce 1982  v severnim Spanelsku, zije
 a pracuje v Berline a v Bilbao. Studoval na Baskicke Universite ve 
studiu grafiky. Od roku 2009 pusobi jako pedagog ve studiu 
Experimentalnich technologii v umeleckem kontextu na Hochschule fur 
Grafik und Buchkunst v Lipsku. Jeho prace byly predvedeny, nebo 
vystaveny v muzeich, galeriich a verejnych prostorech v Nemecku, 
Spanelsku, Svycarsku, Rusku, Maroku, Italii, Cesku, Slovensku, Madarsku,
 Nizozemi, Svedsku, Norsku a Rakousku.<br>
<br>
<a href="http://r-aw.cc" target="_blank">http://r-aw.cc</a> je platforma
 operujici v Berline a Mexico City. Specializuje se na pruzkum oblasti 
korupce dat, propagandy, designu, skrytych signalu, jejich amplifikace a
 psycho-akustikou, formou kolektivnich procesu, site-specific intervenci
 a publikovani informaci v sirokem spektru formatu<br>
<br>
<a href="http://r-aw.cc/snuff" target="_blank">http://r-aw.cc/snuff</a><br>
<a href="http://www.botanamexicana.cz" target="_blank">http://www.botanamexicana.cz</a><br>
<br>
informace a prihlaseni: hybler et <a href="http://iim.cz" target="_blank">iim.cz</a><br>
<br>
v patek 8.cervna je 2012 v 19:00 je<br>
<br>
take koncert soucasne elektroakusticke hudby Victora Mazona a Mario de 
Vegy v rámci projektu Botana Mexicana Festival, ktery pripravila 
organizace Exchange Committee MEX-CZ<br>
<br>
--------------------------------------------------------------------------<br>
Skolska 28: Komunikacni prostor<br>
v ul. Skolske 28, P-1ve dvore - vstup pruchodem<br>
tel. <a href="tel:%2B420%20296%20325%20066" value="+420296325066" target="_blank">+420 296 325 066</a><br>
<a href="mailto:skolska28@skolska28.cz" target="_blank">skolska28@skolska28.cz</a><br>
--------------------------------------------------------------------------<br>
SNUFF: Wireless Networks Sonification<br>
workshop leaders: Viktor Mazon and Mario de Vega<br>
--------------------------------------------------------------------------<br>
Sun, June 10, 2012, 10:00<br>
<br>
Snuff is a special workshop organized by  Handa Gote Research 
Development about wireless telecommunications, traffic and data 
corruption. Participants will create an electronic device that amplifies
 wireless Internet traffic, Bluetooth data transfer, mobile phones, 
microwaves and other devices with electromagnetic activity in the 2.4 
GHz range.<br>
<br>
During the workshop topics related with vulnerability, data transfer interruption and sniffing will be discussed.<br>
<br>
Documentation of the device can be found here:  <a href="http://r-aw.cc/snuff" target="_blank">http://r-aw.cc/snuff</a><br>
<br>
The workshop is limited to 15 participants. Experience in the work with 
electronics is not necessary. Participants keep the devices they create.<br>
<br>
INSTRUCTORS:<br>
Mario de Vega. Lives and works in Berlin and Mexico City. His work 
explores causes and effects that determine the construction of 
realities, through processes and objects that physical or conceptually 
connect with acoustic activity. His practice investigates aesthetic and 
social realms, via controlled accidents and its outcomes. His research 
focuses on the overlaps between stability, failure, simulation, and 
vulnerability. He works out of a multiplicity of mediums that include: 
site-specific interventions, actions, photography, video, sculpture, and
 sound installations. He has performed live and exhibited throughout 
various platforms, which include festivals, galleries and museums in 
Europe, Mexico, United States, Canada, Russia, Korea and Japan.<br>
<br>
Victor Mazon Gardoqui. Born in North Spain in 1982, lives and works in 
Berlin and Bilbao Fine Arts Studies at the University of Vasc Country, 
UPV-EHU, in the speciality of Lithography and Engraving. Since 2009 
working as a Tutor of the Experimentelle Technologien im Kunstkontext, 
in the A/V Labor of the Hochschule fur Grafik und Buchkunst Leipzig 
(HGB-Leipzig), with Prof. Dr. David Link. His works has been performed 
or shown on Museums, Galleries and public spaces in different countries 
like Germany, Spain, Switzerland, Russia, Morocco, Italy, Czech 
Republic, Slovakia, Hungary, The Netherlands, Sweden, Norway and 
Austria.<br>
<br>
<a href="http://r-aw.cc" target="_blank">http://r-aw.cc</a> is a 
platform based in Berlin & Mexico City researching topics about 
irritation, data corruption, propaganda, design, hidden signals 
amplification and psycho-acoustics through collective working processes,
 site-specific interventions and publications in different formats.<br>
<br>
Botana Mexicana is an independent production project of Exchange 
Committee MEX-CZ runned by artists, in this occasion they collaborate 
with Theater NOD, Divus, Skolska, Jedefrau, Handa Gote, IIM, Mexican 
Embassy-Foreign Affairs Secretariat, National Coordination of Dance of 
Mexico, National Fund for Culture and Art of Mexico and Teatro Linea de 
Sombra.<br>
<br>
<a href="http://r-aw.cc/snuff" target="_blank">http://r-aw.cc/snuff</a><br>
<a href="http://www.botanamexicana.cz" target="_blank">http://www.botanamexicana.cz</a><br>
<br>
information and sign in: hybler et <a href="http://iim.cz" target="_blank">iim.cz</a></div>