Zdravím kolegy vědce,<div>chtěl bych vám nabídnout možnost prezentace u vás v BRMLabu.</div><div><div>Prezentace bude zaměřená na robotiku. Konkrétní témata z kterých lze vybrat jsou:</div>- Začínáme s robotikou.<div>- Picaxe jako mozek robota</div>

<div>- .NET Micro Framework v robotice</div><div>Prezentaci bych viděl ve dnech od 13.10. do 19.10. 2011. Konkrétní den by se vybral podle zájmu.</div><div>Předem děkuji za zájem.</div>-- <br>L. Langhammer<div><a href="http://Hobbyrobot.cz" target="_blank">Hobbyrobot.cz</a></div>

<br>
</div>