Poprosil bych tedy o zapsání událost Ubuntu Global Jam na 2.dubna od 10:00 do 17:00<div>Bude potřeba něco poklidit, připravit?</div><div>Poprosil bych taky o možnost využití projektoru.</div><div><br></div><div>Děkuji<br clear="all">
<br>-- <br>s pozdravem Tomáš Břinčil..<br>regards Tomáš Břinčil..<br><span style="font-size:x-small"><font color="#666666">Prosím o odpověď s původním zprávou.<br>Please keep this message in your response.</font></span><br>
<a href="http://www.tomasbrincil.cz" target="_blank"><span style="font-size:x-small">www.tomasbrincil.cz</span></a><span style="font-size:x-small"><br>GNU/Linux, BASH, PHP, SQL, WEB, LAN<br>IČ: 49505009<br>Jabber: <a href="mailto:me@tomasbrincil.cz" target="_blank">me@tomasbrincil.cz</a></span><span style="font-size:x-small"><br>
Tel: +420 732 698 324 (after 3pm to midnight)</span><br><span style="font-size:x-small"><font color="#C0C0C0">Nesouhlasím s jakýmkoliv zasíláním nevyžádané pošty a manipulováním s obsahem zprávy včetně osobních údajů!<br>
Na základě zákona č. 101/2000 Sb. a zákona č. 480/2004 Sb. bude jakékoli protiprávní jednání nebo jednání v rozporu se zmíněnými zákony oznámeno Úřadu pro ochranu osobní údajů, který podnikne nezbytné právní kroky. Děkuji za pochopení.</font></span><div>
<span style="font-family:'Times New Roman';font-size:medium"><pre> ______                                         ____                                    ___      
/\__  _\                                       /\  _`\          __                  __ /\_ \     
\/_/\ \/   ___     ___ ___      __      ____   \ \ \L\ \  _ __ /\_\    ___     ___ /\_\\//\ \    
   \ \ \  / __`\ /' __` __`\  /'__`\   /',__\   \ \  _ <'/\`'__\/\ \ /' _ `\  /'___\/\ \ \ \ \   
    \ \ \/\ \L\ \/\ \/\ \/\ \/\ \L\.\_/\__, `\   \ \ \L\ \ \ \/ \ \ \/\ \/\ \/\ \__/\ \ \ \_\ \_ 
     \ \_\ \____/\ \_\ \_\ \_\ \__/.\_\/\____/    \ \____/\ \_\  \ \_\ \_\ \_\ \____\\ \_\/\____\
      \/_/\/___/  \/_/\/_/\/_/\/__/\/_/\/___/      \/___/  \/_/   \/_/\/_/\/_/\/____/ \/_/\/____/</pre></span></div><br>
</div>