Včera došlo k pár významným hackům v ovládání laseru. Mimo drobné korekce ve vykreslování SVG formátu upravil původní objekt programu tak že ho lze spustit i jako server, nebo v klientském režimu. Smyslem tohoto přístupu je možnost generování obrazců z více zdrojů najednou tak, že ale vykreslovaná data pořád zůstávají "majetkem" toho kdo procesu který je tam nakreslil. Tedy po odpojení zmizí jen jeho část obrazce ostatní zůstávají. Od posledního commitu kódu došlo k hodně změnám a novým funkcím, felipe pokud mu to umožníme hodlá na projektu pracovat i doma pokud mu to umožníme, proto nás požádal zda bychom mu to nepustili na nějakém serveru a nesnímali webkou. myslím že by to nemožné nebylo protože časový posun je -5 hodin (u nás půlnoc je 19h u nich).<br>
<br>Pokud vím stále je tu nutnost to zařízení inicializovat z windows.<br><br>O.<br>