<p><span style="font-family: sans-serif; font-size: 17px;">peace<br /><br />------------ Původní zpráva ------------<br /><strong>Od:</strong> Iuridicum Remedium <newsletter@iure.org><br /><strong>Komu:</strong> <harvie@email.cz>, <br /><strong>Kopie:</strong> <br /><strong>Předmět:</strong> Newsletter Big brother awards 5/2010 – 8/2010<br /><strong>Datum:</strong> 20.8.2010 13:13:30<br />---------------------------------------------<br /></span></p>
<table class="backgroundTable" style="background-color: #6e6e6e; width: 100%;" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td align="center" valign="top">
<table id="contentTable" style="margin-top: 10px; width: 600px; border: 0px none #000000;" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<table style="width: 600px;" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="headerTop" style="background-color: #eeeeee; border-top-width: 0px; border-top-style: none; border-top-color: #000000; border-bottom-width: 0px; border-bottom-style: none; border-bottom-color: #ffffff; text-align: center; padding: 0px;" align="right">
<div class="adminText" style="font-size: 10px; color: #663300; line-height: 20px; font-family: Verdana; text-decoration: none;">Nezobrazuje se Vám email korektně? <a class="adminText" style="color: #663300; text-decoration: none; font-weight: normal; font-size: 10px; line-height: 20px; font-family: Verdana;" href="http://us1.campaign-archive.com/?u=c14b702fc828f227121d30153&id=08e23dc61d&e=e01ae6d915">Prohlédněte si ho ve svém prohlížeči.</a></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="headerBar" style="background-color: #ffffff; border-top-width: 0px; border-top-style: none; border-top-color: #333333; border-bottom-width: 0px; border-bottom-style: none; border-bottom-color: #ffffff; padding: 0px;">
<div class="headerBarText" style="color: #333333; font-size: 30px; font-family: Verdana; font-weight: normal; text-align: left;">
<div style="text-align: left;"><img style="padding: 0px; margin: 0px;" src="http://gallery.mailchimp.com/c14b702fc828f227121d30153/images/Iuridicum_Remedium_.jpg" border="0" alt="" width="600" height="150" /></div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="bodyTable" style="width: 600px;" cellspacing="0" cellpadding="20">
<tbody>
<tr>
<td class="defaultText" style="font-size: 12px; color: #333333; line-height: 18px; font-family: Arial; background-color: #ffffff; padding: 20px; border: 0px none #ffffff;" align="left" valign="top"><span class="title" style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: #ff6d02; font-family: Arial; line-height: 36px;"><strong>Nominujte slídily na Big Brother Awards 2010!</strong></span><br /> <br />Až do konce září můžete stále nominovat narušitele soukromí na anticeny Big Brother Awards v kategoriích: Dlouhodobé porušování lidského soukromí (pro soukromé firmy nebo státní instituce), Největší firemní slídil (pro komerční firmy), Největší úřední slídil (pro státní instituce), Nebezpečná nová technologie, Právní norma Velkého bratra, Slídil mezi národy, Výrok Velkého bratra, Kladná cena: Ocenění za ochranu soukromí.<br />Nominaci můžete vložit do formuláře zde: <a style="color: #800000; text-decoration: underline; font-weight: normal;" href="http://slidilove.us1.list-manage.com/track/click?u=c14b702fc828f227121d30153&id=522e51b753&e=e01ae6d915">http://www.slidilove.cz/node/add/nominace-bba-2010</a><br />Aktuální nominace najdete tady: <a style="color: #800000; text-decoration: underline; font-weight: normal;" href="http://slidilove.us1.list-manage.com/track/click?u=c14b702fc828f227121d30153&id=2a5af2b27c&e=e01ae6d915">http://www.slidilove.cz/nominace_bba_2010_-_seznam</a><br /> <br />Z navržených kandidátů vybere výherce porota složená z odborníků na nové technologie, právníků, obránců lidských práv a novinářů. Složení letošní poroty zveřejníme koncem září spolu s uzavřením nominací.<br /> <br /><strong>Slavnostní vyhlášení Big Brother Awards 2010 proběhne 10. listopadu 2010 v prostorách kina BIO OKO, </strong>Františka Křížka 460/15, Praha 7<br /> <br /> <br /><span class="subTitle" style="font-size: 14px; font-weight: bold; color: #000000; font-style: normal; font-family: Arial;"><strong>Sledujte IuRe aktuálně na sociálních sítích!</strong></span><br /> <br />Na Facebooku na stránce Ceny velkého bratra ČR a Twitteru pod nickem iure_cz<br /> <br /> <br /><span class="title" style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: #ff6d02; font-family: Arial; line-height: 36px;"><strong>Zprávy z programu Lidská práva a technologie</strong></span><br /> <br />Sled událostí v kampani IuRe za anonymní nediskriminační Opencard od nejnovější po nejstarší<br /> <br /><span class="subTitle" style="font-size: 14px; font-weight: bold; color: #000000; font-style: normal; font-family: Arial;"><strong>Opencard – radní nedodržuje stanovené úkoly ani zákon</strong></span><br />19. 8. 2010<br /> <br />Magistrát hl. m. Prahy opět neplní sliby kolem Opencard. Ačkoliv v červenci schválil záměr zavést nový typ karty Opencard bez uchování osobních údajů, místo studie proveditelnosti nového druhu karty schválila Rada hl. m. Prahy  17. 8. smlouvu o utajování informací o integraci Opencard a In-karty. Namísto slibovaného nového druhu karty jsme se tak dočkali dalšího utajování informací o tom, jak je nakládáno s osobními údaji občanů.<br /> <br />Celá zpráva: http://www.slidilove.cz/content/opencard-%E2%80%93-radni-nedodrzuje-stanovene-ukoly-ani-zakon<br /><br /><br /><span class="subTitle" style="font-size: 14px; font-weight: bold; color: #000000; font-style: normal; font-family: Arial;"><strong>Fotka a jméno: konečně opencard bez zbytečných osobních údajů? </strong></span><br /> <br />Pražané přece jen možná budou moci cestovat MHD na opencard, aniž by museli odevzdat své osobní údaje nebo si museli za soukromí připlácet. Rada hl. m. Prahy včera přijala návrh na zavedení nového typu opencard bez zpracování osobních údajů. Radní tak konečně vyslyšeli apely ochránců soukromí, kteří se dlouhodobě dožadují karty bez zpracování údajů. Rada hl. m Prahy na svém zasedání 13. července souhlasila se záměrem radního Milana Richtera zavést nový typ karty opencard bez uchování osobních údajů, resp. uložila radnímu Richterovi, aby do 17. srpna 2010 ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy a firmou Haguess zpracoval a předložil Radě ke schválení studii proveditelnosti zavedení nového typu opencard, včetně návrhu technického řešení.<br /> <br />Celá zpráva: <a style="color: #800000; text-decoration: underline; font-weight: normal;" href="http://slidilove.us1.list-manage.com/track/click?u=c14b702fc828f227121d30153&id=ebaffebee1&e=e01ae6d915">http://www.slidilove.cz/content/fotka-jmeno-konecne-opencard-bez-zbytecnych-osobnich-udaju</a><br /> <br /><br /><span class="subTitle" style="font-size: 14px; font-weight: bold; color: #000000; font-style: normal; font-family: Arial;"><strong>Magistrát stále neprojednal petici IuRe za nediskriminační opencard, mlží také kolem chystané anonymní personalizované verze karty</strong></span><br />14. 6. 2010<br /> <br />IuRe se již několik měsíců prozatím marně snaží dopátrat podrobnějších informací ohledně zamýšlené nové, tzv. personalizované anonymní opencard a také o plánovaném převodu kmene uživatelů  opencard a jejich dat. Obsahem společné komunikace je také termín, kdy magistrát projedná petici IuRe za anonymní a nediskriminační opencard. Ačkoliv byla petice magistrátu doručena již 16. listopadu 2009, Rada hl. m. Prahy petici  v rozporu se zákonem o hlavním městě Praze a s vlastními předpisy o vyřizování peticí doposud neprojednala.<br /> <br />Kompletní korespondenci IuRe a pražského magistrátu včetně celé zprávy a neprojednané petici najdete tady: http://www.slidilove.cz/content/dalsi-kolo-korespondence-s-magistratem-hl-m-prahy-ohledne-opencard<br /> <br /><br /><span class="subTitle" style="font-size: 14px; font-weight: bold; color: #000000; font-style: normal; font-family: Arial;"><strong>Rada vlády pro lidská práva schválila návrh IuRe: Komplexně upravit využívání analýz DNA</strong></span><br /> <br />Na svém zasedání 10. června schválila Rada pro lidská práva výraznou většinou hlasů (12 pro, 1 proti, 1 se zdržel) podnět Výboru pro občanská a politická práva požadující zpracování komplexní zákonné úpravy využívání analýz DNA vypracovaný experty IuRe. Podnět zejména míří na nedostatečnou úpravu uchovávání tzv. profilů DNA v policejní databázi, ale i na dílčí problémy v dalších oblastech (zdravotnictví, výzkum, soukromoprávní využívání analýz). IuRe doufá, že podnět bude vládou přijat a iniciativa IuRe a potažmo Výboru v budoucnu splyne s dosavadními výsledky pracovní skupiny při Úřadu pro ochranu osobních údajů a povede ke vzniku zákonné úpravy, která zajistí dostatečnou ochranu citlivých osobních údajů v souvislosti s využíváním analýz DNA odpovídající standardům definovaným zejména Radou Evropy a Evropským soudem pro lidská práva.<br /> <br /><br /><span class="subTitle" style="font-size: 14px; font-weight: bold; color: #000000; font-style: normal; font-family: Arial;"><strong>Bezpečnost dat čtenářů ohrožena kvůli opencard</strong></span><br /> <br />Osobní data čtenářů, kteří využívají v Městské knihovně v Praze opencard namísto tradičního čtenářského průkazu, jsou ohrožena. IuRe na to upozornilo 7. června s tím, že v zabezpečení dat na opencard existuje závažný nedostatek, který útočníkovi umožňuje „odcizit“ elektronickou identitu uživatele karty a zjistit také jeho další osobní data.<br /> <br />Text otevřeného dopisu řediteli MKP: <a style="color: #800000; text-decoration: underline; font-weight: normal;" href="http://slidilove.us1.list-manage.com/track/click?u=c14b702fc828f227121d30153&id=cff14bfd2c&e=e01ae6d915">http://www.slidilove.cz/content/otevreny-dopis-rediteli-mkp-bezpecnost-dat-ctenaru-ohrozena-kvuli-opencard</a><br />Video demonstrující bezpečností problém: <a style="color: #800000; text-decoration: underline; font-weight: normal;" href="http://slidilove.us1.list-manage.com/track/click?u=c14b702fc828f227121d30153&id=d4f237da10&e=e01ae6d915">http://www.slidilove.cz/content/video-bezpecnost-dat-ctenaru-ohrozena-kvuli-opencard</a><br /> <br /> <br /><span class="subTitle" style="font-size: 14px; font-weight: bold; color: #000000; font-style: normal; font-family: Arial;"><strong>MKP: po upozornění IuRe zavedli nová opatření pro zabezpečení dat na opencard</strong></span><br /> <br />V reakci na zjištění IuRe knihovna slíbila, že na problém upozorní čtenáře a učiní takové kroky, aby byla data čtenářů v bezpečí. Informace o slabinách opencard se čtenáři nedočkali, knihovna ale zavedla pravidlo, že čtenář, který nemá konto s opencard kryté heslem musí při přihlášení do čtenářského katalogu v knihovně opsat část logického čísla karty. Podle slov ředitele MKP Tomáše Řeháka "To (logické číslo karty, pozn. IuRe) nelze z karty přečíst jinak než vizuálně a máme tedy za to, že je-li hodnota správně zadána, drží čtenář svojí kartu fyzicky v ruce.<br /> <br />Celou zprávu včetně kompletní korespondence IuRe a ředitele MKP najdete zde:<a style="color: #800000; text-decoration: underline; font-weight: normal;" href="http://slidilove.us1.list-manage.com/track/click?u=c14b702fc828f227121d30153&id=7b6cac7384&e=e01ae6d915">http://www.slidilove.cz/content/mkp-po-upozorneni-iure-zavedli-nova-opatreni-pro-zabezpeceni-dat-na-opencard</a><br /> <br /> <br /><span class="subTitle" style="font-size: 14px; font-weight: bold; color: #000000; font-style: normal; font-family: Arial;"><strong>Problémem je sbírání údajů o komunikaci, odposlechy, analýzy DNA, bezpečnostní kamery a nepřehledné databáze veřejné správy, oslovilo IuRe nového ministra vnitra</strong></span><br /> <br />V souvislosti s nástupem nové ministra vnitra Radka Johna zformulovalo IuRe nejpalčivější problémy ochrany soukromí v resortu vnitra a v otevřeném dopise ho oslovilo. V šesti základních bodech jsou popsána největší úskalí.<br /> <br />Celý článek s podrobně rozvedenými tématy najdete tady: http://www.slidilove.cz/content/problemem-je-sbirani-udaju-o-komunikaci-odposlechy-analyzy-dna-bezpecnostni-kamery-nekonecne<br /> <br /><br /><span class="subTitle" style="font-size: 14px; font-weight: bold; color: #000000; font-style: normal; font-family: Arial;"><strong>Dohoda SWIFT přijata Evropským parlamentem</strong></span><br /> <br />Evropský parlament přijal tzv. Dohodu SWIFT 8. července 2010, čímž umožnil sdílení bankovních údajů občanů EU s americkými úřady a neudržel tak svoji původní, soukromí bránící, pozici z února 2010. Dohoda byla přijata 484 hlasy pro a 109 hlasy proti. Zastánci této verze dohody tvrdí, že nový text byl výrazně upraven díky několika značným ústupkům ze strany USA. Mezi ústupky patří omezení hromadného přenosu dat do USA nebo úloha Europolu v dohledu nad procesem přenosu.<br /> <br />Celá zpráva zde: <a style="color: #800000; text-decoration: underline; font-weight: normal;" href="http://slidilove.us1.list-manage1.com/track/click?u=c14b702fc828f227121d30153&id=77488e6efe&e=e01ae6d915">http://www.slidilove.cz/content/dohoda-swift-prijata-evropskym-parlamentem</a><br /> <br /><br /><span class="subTitle" style="font-size: 14px; font-weight: bold; color: #000000; font-style: normal; font-family: Arial;"><strong>Ministerstvo vnitra se chystá nakoupit mobilní monitorovací zařízení na GSM a UMTS za 22,5 mil. Kč</strong></span><br /> <br />Monitorovací jednotka má být provozována útvarem zvláštních činností služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky. Informace vyplývá z textu usnesení Vlády č. 158 ze dne 22. února 2010.<br /> <br />Informace adresovaná vládě zde: https://docs.google.com/Doc?docid=0Aa1QrrVN8VaEZGc2c2NwM3pfMThndDZ4bXpkcw&hl=en<br /> <br />
<h1><span class="subTitle" style="font-size: 14px; font-weight: bold; color: #000000; font-style: normal; font-family: Arial;">Rizika blokování obsahu na internetu</span></h1>
Blokování internetového obsahu je často jen gestem, které zastírá nedostatky v mezinárodní spolupráci při odstraňování "nevhodného" obsahu. Samotná možnost cenzurovat navíc láká k blokování širšího spektra obsahu - např. názorů politických oponentů, názorů sexuálních menšin, názorů kritizujících cenzuru apod. Většina států přitom nějaké informace z internetu cenzuruje. IuRe k tomuto tématu uspořádalo 29. června 2010 v Informačním centru OSN debatu s názvem <a style="color: #800000; text-decoration: underline; font-weight: normal;" href="http://slidilove.us1.list-manage.com/track/click?u=c14b702fc828f227121d30153&id=2152272fb7&e=e01ae6d915" target="_blank">Může blokování nežádoucího obsahu na internetu ochránit naše děti?</a>. Velmi zajímavé a pestré debaty se zúčastnili Ing. Zuzana Baudyšová, ředitelka Nadace Naše dítě, Tomáš Plocek, konzultant InternetHotline Nadace Naše dítě, Ing. Richard Stonavský, Senior manažer regulace,  T-Mobile Czech Republic a.s., Mgr. Veronika Řečníková, Corporate Responsibility Manager, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Ing. Pavel Vichtera, koordinátor projektu Saferinternet.Cz a RNDr. Ing. Jiří Peterka, MFF UK a redaktor Lupa.cz<br /> <br />Audio záznam debaty a další studijní materiály najdete zde: http://www.slidilove.cz/content/studijni-materialy-k-tematu-blokovani-internetoveho-obsahu<br /> <br /> <br /><span class="title" style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: #ff6d02; font-family: Arial; line-height: 36px;"><strong>Pozvánky na akce:</strong></span><br /> <br /><span class="subTitle" style="font-size: 14px; font-weight: bold; color: #000000; font-style: normal; font-family: Arial;"><strong>Festival Invaze v Galerii Trafačka </strong></span><br /><strong>20. – 22. 8. 2010, </strong><strong>Trafo galerie</strong>, Kurta Konráda 1, Praha 9<br />V rámci festivalu, jehož cílem je transformovat temnou minulost osudového data 21. srpna v oslavu svobody, v invazi umění do života, se IuRe představí hned dvakrát. Poprvé bude mít Filip Pospíšil 20.8. v 17:00 hod. prezentaci na téma Identita, identifikace a ochrana soukromí. Podruhé se zúčastníme panelové diskuse na téma Občan K – problematické body projektu z pohledu ochránců dat. Diskuse proběhne v neděli 22.8. od 15:00 hod.<br /><strong>http://www.trafacka.net/cs/</strong><br /> <br /><br /><span class="subTitle" style="font-size: 14px; font-weight: bold; color: #000000; font-style: normal; font-family: Arial;"><strong>Výstava Free culture/Svobodná kultura</strong></span><br /> <br />Jaký je smysl umělecké práce a kdo vlastní uměleckou tvorbu? Nejen na tyto otázky hledá odpovědi výstava Free Culture. Expozice také znovu představuje licence Creative Commons jako nadstavbu klasického copyrightu, které rozšiřují možnosti zákonného užívání a sdílení textů, hudby, fotografií, filmů, videí apod. Zároveň poskytují pohotový a legální nástroj, který chrání uživatele díla i autora.<br /> <br />Výstava probíhá v prostoráchNárodní knihovny České republiky (Klemetinum, výstavní chodba)<br />od 13. 7. do 6. 9. 2010<br /> <br />Putovní výstavu Free Culture / Svobodná kultura připravilo občanské sdružení Archiv výtvarného umění při příležitosti zpřístupnění informačního systému abART v licenci Creative Commons (CC NY-NC-SA).<br /> <br /> <br /><span class="subTitle" style="font-size: 14px; font-weight: bold; color: #000000; font-style: normal; font-family: Arial;"><strong>Problémy shromažďovacího práva v ČR</strong></span><br /> <br />Jaké jsou hlavní problémy při aplikaci stávající právní úpravy shromažďovacího práva?<br />Stává se svoboda shromažďování obětí boje proti extremismu?<br />Je nutné provést zásadní novelizaci zákona o právu shromažďovacím?<br /> <br />Kde: Americké centrum, Tržiště 13 (1. patro), asi 50 m. pod velvysl. USA, Praha 1 – Malá Strana<br /> <br />Kdy: ve středu 8.9.2010 od 17:00 do cca 19:00, registrace od 16:30<br /> <br />Na veřejnou debatu vás zvou Iuridicum Remedium, o. s. s podporou Nadace Open Society Fund Praha a za spolupráce s Americkým centrem a o. p. s. Respekt Institut.  Debaty se zúčastní odborníci ze státní správy, samosprávy a neziskových organizací, kteří nastíní základní problémy stávající právní úpravy shromažďovacího práva a její aplikace v praxi a budou se věnovat možnostem řešení těchto problémů. Debata je otevřena široké veřejnosti.<br />Registrace na <a style="color: #800000; text-decoration: underline; font-weight: normal;" href="mailto:voboril@iure.org">voboril@iure.org</a><br /> <br /> <br /><span class="subTitle" style="font-size: 14px; font-weight: bold; color: #000000; font-style: normal; font-family: Arial;"><strong>Benefice pro Big Brother Awards – No Fear! No Control!</strong></span><br />Cross Club Praha, Plynární 23, Praha 7<br /> <br />Ve čtvrtek 16. září proběhne zahřívací party na Big Brother Awards, kde vystoupí Storm Field (London, UK), Dust Cream (ČR) a Bryant K (NY, USA).<br /><br /><br /><span class="subTitle" style="font-size: 14px; font-weight: bold; color: #000000; font-style: normal; font-family: Arial;"><strong>Užitečné informace – kde se dozvědět víc</strong></span><br /> <br />Materiál Filipa Pospíšila shrnující dosavadní vývoj snah o regulaci použití kamerových systémů v ČR. PowerPointovou prezentaci najdete zde: http://www.slidilove.cz/content/vyvoj-dosavadnich-snah-o-novou-upravu-kamerovych-systemu<br /> <br />Nejčastější otázky ohledně dohody ACTA: http://www.slidilove.cz/content/faq-acta-zakladni-otazky-ohledne-ktera-ma-znamenat-prulom-v-otazkach-dusevniho-vlastnictvi-i<br /> <br />Studijní materiál věnovaný filtrování internetového obsahu, který vydala naše střešní organizace EDRi (European Digital Rights) tady: http://www.slidilove.cz/content/studijni-materialy-k-tematu-blokovani-internetoveho-obsahu<br /> <br /> <br /><span class="title" style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: #ff6d02; font-family: Arial; line-height: 36px;"><strong>Nabídka práce v IuRe</strong></span><br /> <br />IuRe hledá kolegu/yni na pozici právník. Možnost výkonu koncipientské praxe. Právní pomoc sociálně slabším zejména v oblasti pracovního práva a práva exekucí. Zároveň hledáme kolegu/yni, advokáta/tku se zájmem podílet se i na řízení agendy týmu, pro rozsah práce 2-4 dny v týdnu. Převažující agendou je právní pomoc sociálně slabším zejména v oblasti pracovního práva a práva exekucí.<br /> <br />Více informací k pozici právníka: http://www.slidilove.cz/content/nabidka-prace-iure-hleda-koleguyni-pravnikacku<br />Více informací k pozici advokáta: http://www.slidilove.cz/content/nabidka-prace-iure-hleda-koleguyni-advokattku<br /><br /> <br /><span class="title" style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: #ff6d02; font-family: Arial; line-height: 36px;"><strong>Přispějte na chod našeho sdružení</strong></span><br /> <br />Přijdou vám užitečné informace, které dostáváte z IuRe?<br />Máte pocit, že práce odváděná experty IuRe má smysl?<br /><strong>Podpořte činnost IuRe libovolnou finanční částkou!</strong><br />Svůj finanční příspěvek nám prosíme posílejte buď v hotovosti přímo na náš bankovní účet 14 6006 1001/5500 nebo složenkou na sídlo či kancelář organizace. Rádi Vám vystavíme potvrzení pro daňové účely a můžete si zvolit konkrétní projekt, na který budete chtít přispět.<br /></td>
</tr>
<tr>
<td class="footerRow" style="background-color: #949494; border-top-width: 0px; border-top-style: solid; border-top-color: #ff6d02; padding: 20px;" align="left" valign="top">
<div class="footerText" style="font-size: 10px; color: #333333; line-height: 10px; font-family: Arial;">K odběru zpravodaje jste se přihlásil/a přes webové stránky www.slidilove.cz<br /><br /><a style="color: #800000; text-decoration: underline; font-weight: normal;" href="http://slidilove.us1.list-manage.com/unsubscribe?u=c14b702fc828f227121d30153&id=9c9782d1b6&e=e01ae6d915&c=08e23dc61d">Odhlašte</a> harvie@email.cz  z odběru newsletteru | <a style="color: #800000; text-decoration: underline; font-weight: normal;" href="http://us1.forward-to-friend.com/forward?u=c14b702fc828f227121d30153&id=08e23dc61d&e=e01ae6d915">Přepošlete příteli</a> |<br /><strong>Naše poštovní adresa:</strong><br />
<div class="vcard"><span class="fn org">Iuridicum Remedium</span>
<div class="adr">
<div class="street-address">U Průhonu 23/1201</div>
<span class="locality">Praha</span>, <span class="region">Holešovice</span> <span class="postal-code">17000</span></div>
<br /><a class="hcard-download" href="http://slidilove.us1.list-manage.com/vcard?u=c14b702fc828f227121d30153&id=9c9782d1b6">Add us to your address book</a></div>
<br /><em>dle licence Creative commons BY-SA (CC) 2010 Iuridicum Remedium .</em></div>
<div id="monkeyRewards" style="margin-top: 10px; text-align: right;"><a style="color: #800000; text-decoration: underline; font-weight: normal;" href="http://slidilove.us1.list-manage.com/track/click?u=c14b702fc828f227121d30153&id=6539a95003&e=e01ae6d915"><img title="MailChimp Email Marketing" src="http://www.mailchimp.com/img/badges/banner6.gif" border="0" alt="Email Marketing Powered by MailChimp" /></a></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="font-family: sans-serif; font-size: 17px;"><span style="padding: 0px;"></span><img src="http://slidilove.us1.list-manage.com/track/open.php?u=c14b702fc828f227121d30153&id=08e23dc61d&e=e01ae6d915" alt="" width="1" height="1" /></span></p>