<body style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; background-color:white">
<table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width="600px">
<tr>
<td bgcolor="#E1ECFF" width="10px"></td>
<td width="*" style="border: 1px solid #ccc; padding: .6em .8em;">
<div style="padding-bottom: .6em; font-weight: bold; font-size: 12pt; color: #333;">You are invited to view Martin's photo album: <a href='http://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=zember&target=ALBUM&id=5498952099206879105&authkey=Gv1sRgCNr1qJ3U5qzR1AE&invite=CJPT0OEH&feat=email'>archangelska kryt</a></div>
<div style="background-color: #F5F5F5; border: 1px solid #CCC; padding: 0.8em;">
<table cellspacing=0 cellpadding=0>
<tr>
<td valign="top">
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 7px; background-color: #FFF;">
<a href="http://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=zember&target=ALBUM&id=5498952099206879105&authkey=Gv1sRgCNr1qJ3U5qzR1AE&invite=CJPT0OEH&feat=email"><img src="cid:5498952099206879105" style="border: 1px solid #7f7f7f;"></a>
</div>
</td>
<td valign="top" style="padding-left: 0.7em; color: #666;">
<div style="font-size: 11pt; font-weight: bold; color: #333; padding-bottom: 0.1em">archangelska kryt</div>
<div style="display: inline; font-weight: normal; font-size: 10pt; padding-bottom: 0.2em">Jul 28, 2010<br>
by <b>Martin</b>
</div>
<div style="border-bottom: 1px dotted #B3B3B3; margin: 0.5em 0 0.3em; padding: 0"></div>
<div style="line-height: 1.3em;">
<a href="http://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=zember&target=ALBUM&id=5498952099206879105&authkey=Gv1sRgCNr1qJ3U5qzR1AE&invite=CJPT0OEH&feat=email" style="font-size: 10pt;font-weight: bold;">View Album</a>
<br/>
<a href="http://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=zember&target=ALBUM&id=5498952099206879105&authkey=Gv1sRgCNr1qJ3U5qzR1AE&invite=CJPT0OEH&feat=email&mode=SLIDESHOW" style="font-size: 10pt;">Play slideshow</a>
<br/>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div style="margin: 1em 1em;">
<div style="font-weight: bold; font-size: 10pt; color: #00681C;">Message from Martin:</div>
<div style="font-weight: normal; font-size: 9pt; color: #333; margin-top: 0.2em;">Ahoj,<BR>je to asi 80-100m2, elektrina tam je, sú to tri postupne priechodné miestnosti, v tej poslednej je okno.<BR><BR>Druhý kryt pod tým istým barákom nemá záchod, zrejme ani vodu, a je tam vraj zatuchlý vzduch, tak sme ho ani nepozerali.<BR><BR>O dalších priestoroch pán z výboru nevedel (aj ked predtým mi predseda výboru hovoril o 2 podzemných poschodiach).<BR><BR>Nieco uvidíte na fotkách. <BR><BR>Nech sa páci,<BR>MŽ</div>
</div>
<div style="font-weight: normal; font-size: 8pt; color: #666; margin-top: 1em;">
If you are having problems viewing this email, copy and paste the following into your browser:<br>
<a href="http://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=zember&target=ALBUM&id=5498952099206879105&authkey=Gv1sRgCNr1qJ3U5qzR1AE&invite=CJPT0OEH&feat=email">http://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=zember&target=ALBUM&id=5498952099206879105&authkey=Gv1sRgCNr1qJ3U5qzR1AE&invite=CJPT0OEH&feat=email</a>
</div>
<div style="font-weight: normal; font-size: 8pt; color: #666; margin-top: 0.6em;">To share your photos or receive notification when your friends share photos, <a href="http://picasaweb.google.com">get your own free Picasa Web Albums account</a>.</div>
<div style="text-align: right; padding: 6px;">
<a href="http://picasaweb.google.com">
<img src="cid:picasaweblogo-en_US.gif" border="0" />
</a>
</div>
</td>
<td bgcolor="#E1ECFF" width="10px"></td>
</tr>
</table>
</body>