[Brmlab] programátor AT89S52

Jan Hrach jenda at hrach.eu
Sun Mar 23 16:58:05 CET 2014


Arduino? :)
Větší část programátoru je tam softwarově emulovaná, tak není problém před Reset dát negaci.
http://www.nipahut.com.ph/proj_avr1_frm.html

On 23.3.2014 16:28, Jiří Pinkava wrote:
> Ahoj,
> 
> nemáte někdo programátor pro AT89S52 (AVR Dragonem to nejde, má to
> (ne)invertovaný reset).
> 
> prosím ..
> 
> Pinky.
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> Brmlab mailing list
> Brmlab na brmlab.cz
> http://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab
> 

-- 
Jan Hrach, http://jenda.hrach.eu/
GPG CD98 5440 4372 0C6D 164D A24D F019 2F8E 6527 282E

------------- dal�� ��st ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://brmlab.cz/pipermail/brmlab/attachments/20140323/a3374708/attachment.pgp>


More information about the Brmlab mailing list