[Brmlab] večně odemčená chemická skříň

Marek Sebera marek.sebera at gmail.com
Tue Mar 11 12:24:57 CET 2014


A teď při příchodu jsem našel i otevřenou ledničku
Asi stejný šotek?

On 11 Mar 2014, at 00:58, Jakub Friedl <jakub.friedl at gmail.com> wrote:

> tento týden již potřetí - opuštěná, dokořán otevřená chemická skříň
> 
> to by se stávat nemělo
> 
> 
> Jakub "Kyknos" Friedl
> _______________________________________________
> Brmlab mailing list
> Brmlab at brmlab.cz
> http://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 841 bytes
Desc: Message signed with OpenPGP using GPGMail
URL: <http://brmlab.cz/pipermail/brmlab/attachments/20140311/94f01df9/attachment.pgp>


More information about the Brmlab mailing list