[Brmlab] Nuclear Data Inc.

Jan Hrach jenda at hrach.eu
Fri Oct 11 03:27:05 CEST 2013


Ahoj,
co očekáváš v odpovědi? :) Kontakt na lidi, se kterými ses bavil? To byl nejspíš Ondra.

On 10.10.2013 12:57, Jiří Kůrka wrote:
> Ahoj, v úterý jsem byl u vás v labu a mluvil s kluky o opravě starého
> počítače, který má detekovat radioaktivitu. Počítač je připojený na
> scintilační komoru Tesla. Jde v podstatě o práci na zakázku pro firmu
> KTG s.r.o. Případně se můžeme dohodnout na další spolupráci. Předem
> díky za odpověď, s pozdravem Jiří Kůrka

-- 
Jan Hrach, http://jenda.hrach.eu/
GPG CD98 5440 4372 0C6D 164D A24D F019 2F8E 6527 282E

------------- dal�� ��st ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 836 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://brmlab.cz/pipermail/brmlab/attachments/20131011/a6833fc8/attachment-0001.pgp>


More information about the Brmlab mailing list