[Brmlab] Prostory wanted

Pavol Rusnak stick at gk2.sk
Wed Oct 9 13:11:58 CEST 2013


On 09/10/13 13:08, Daniel Handl wrote:
> vite nekdo, na koho se v ORCO obratit a domluvit s nim prohlidku prostor k
> pronajmu v Bubenske?

http://www.bubenska.cz/kontakty.html

-- 
Best Regards / S pozdravom,

Pavol Rusnak <stick at gk2.sk>


More information about the Brmlab mailing list