[Brmlab] Zatracená kasička

Miroslav Ludvik miroslav.ludvik at 4safety.cz
Wed Nov 20 20:20:47 CET 2013


A kdo určí oniu skupinu vyvolených? Podle čeho?

Navíc v případě, že na záznamu nic nebude logicky upadají v podezření, když Tom tvrdil, že je tam vše.,

Lui

20. 11. 2013 v 20:18, Jakub Friedl <jakub.friedl at gmail.com>:

> Nechápu, proč by se měl záznam zveřejňovat, narušení soukromí se mi
> nelíbí, ale buď má smysl záznam zničit (dáme-li přednost soukromí),
> nebo by ho měla prohlédnout omezená skupina lidí a závěry zveřejnit
> (dáme-li přednost řešení případu). ZVeřejnění je větší narušení
> soukromí, než je nutné, a k řešení případu nic navíc nepřinese.
> Jakub "Kyknos" Friedl
> 
> 
> 2013/11/20 Jiří Pinkava <j-pi at seznam.cz>:
>> Ten záznam buď zničte bez prohlížení a nebo pokud jste ho už začali
>> prohlížet tak zpřístupněte všem.
>> 
>> Vyslovuji se proti tomu aby záznam měla k dispozici nakkoliv omezená skupina lidí.
>> 
>> Tento požadavek kladu na všechny záznamy, tedy i data která naslídil náš
>> předseda.
>> 
>> 
>> 
>> 
>> Dne 20.11.2013 18:31, tomsuch at tomsuch.net napsal(a):
>>> BrmBrm,
>>> 
>>> situace ohledně ztracené kasičky mě velmi tíží. Hlavně v tom směru že
>>> podobné "náhody" jsou nebezpečné spíše než z hlediska financí tak z
>>> hlediska rozrušování komunity jako takové.Zaplať pánbůh jsem se krátce po
>>> řešení neztracené Weller mikro páječky rozhodl "nelegálně a bez souhlasu"
>>> pokrýt cástečně prostor BrmLabu dvojicí kamer a to i s vědomím perzekucí
>>> ze strany rady a některých členů za monitoring bez souhlasu. Bohužel je to
>>> ale obrovské množství záznamu k prostudování. Dnes jsem si stáhl data a
>>> sbírám psychických sil abych je prošel.
>>> 
>>> Pokud si někdo čirou shodou náhod kasičku vypůjčil a zapomněl na to tak
>>> prosím o její navrácení do příštího meetup-u.Pokud se tak nestane, závěr
>>> vyplývající ze záznamu zveřejním a oficiálně požádám radu aby s tímto
>>> materiálem zahájila oficiální kroky. Za předpokladu že se kasička
>>> "zázračně" vrátí jsem ochoten zachovat za jistých pravidel anonymitu
>>> dotyčné/ho.
>>> 
>>> 
>>> Děkuji všem za pozornost
>>> 
>>> TomSuch
>>> 
>>> _______________________________________________
>>> Brmlab mailing list
>>> Brmlab at brmlab.cz
>>> http://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab
>> 
>> _______________________________________________
>> Brmlab mailing list
>> Brmlab at brmlab.cz
>> http://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab
> _______________________________________________
> Brmlab mailing list
> Brmlab at brmlab.cz
> http://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 841 bytes
Desc: Message signed with OpenPGP using GPGMail
URL: <http://brmlab.cz/pipermail/brmlab/attachments/20131120/17901ceb/attachment-0001.pgp>


More information about the Brmlab mailing list