[Brmlab] Zatracená kasička

Miroslav Ludvik miroslav.ludvik at 4safety.cz
Wed Nov 20 20:12:48 CET 2013


Nelze než se připojit k tomuto názoru.

Lui

20. 11. 2013 v 20:10, Jiří Pinkava <j-pi at seznam.cz>:

> Ten záznam buď zničte bez prohlížení a nebo pokud jste ho už začali
> prohlížet tak zpřístupněte všem.
> 
> Vyslovuji se proti tomu aby záznam měla k dispozici nakkoliv omezená skupina lidí.
> 
> Tento požadavek kladu na všechny záznamy, tedy i data která naslídil náš
> předseda.
> 
> 
> 
> 
> Dne 20.11.2013 18:31, tomsuch at tomsuch.net napsal(a):
>> BrmBrm,
>> 
>> situace ohledně ztracené kasičky mě velmi tíží. Hlavně v tom směru že
>> podobné "náhody" jsou nebezpečné spíše než z hlediska financí tak z
>> hlediska rozrušování komunity jako takové.Zaplať pánbůh jsem se krátce po
>> řešení neztracené Weller mikro páječky rozhodl "nelegálně a bez souhlasu"
>> pokrýt cástečně prostor BrmLabu dvojicí kamer a to i s vědomím perzekucí
>> ze strany rady a některých členů za monitoring bez souhlasu. Bohužel je to
>> ale obrovské množství záznamu k prostudování. Dnes jsem si stáhl data a
>> sbírám psychických sil abych je prošel.
>> 
>> Pokud si někdo čirou shodou náhod kasičku vypůjčil a zapomněl na to tak
>> prosím o její navrácení do příštího meetup-u.Pokud se tak nestane, závěr
>> vyplývající ze záznamu zveřejním a oficiálně požádám radu aby s tímto
>> materiálem zahájila oficiální kroky. Za předpokladu že se kasička
>> "zázračně" vrátí jsem ochoten zachovat za jistých pravidel anonymitu
>> dotyčné/ho.
>> 
>> 
>> Děkuji všem za pozornost
>> 
>> TomSuch
>> 
>> _______________________________________________
>> Brmlab mailing list
>> Brmlab at brmlab.cz
>> http://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab
> 
> _______________________________________________
> Brmlab mailing list
> Brmlab at brmlab.cz
> http://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 841 bytes
Desc: Message signed with OpenPGP using GPGMail
URL: <http://brmlab.cz/pipermail/brmlab/attachments/20131120/413ae8c7/attachment.pgp>


More information about the Brmlab mailing list