[Brmlab] Crowdfunding

Jakub Marek eremiell at darkmetropolis.org
Thu Nov 14 21:46:36 CET 2013


Na webu schazi zcela zasadni informace, v kolik kurz zacina. Jinak by me
mozna zajimal.

Eremiell

On 11/14/2013 09:38 PM, Jaroslav Kousal wrote:
> Normálne( by me( to nenapadlo, ale pr(ís(tí týden por(ádá kamarád kurz
> o crowdfundingu
>
> http://www.naucmese.cz/kurz/jak-na-crowdfunding
>
> (mimochodem, na naucmese není moc ve(cí z techniky - s(ance pro brmlabáky)
>
>  Archimedes
>
> Dne 14.11.2013 15:18, Václav Bartu*s(ek napsal(a):
>> Dobrý den,
>>
>> zdravíme vs(echny nads(ené vynálezce, kutily, hackery a nabízíme
>> moz(nost vyuz(ít nas(eho crowdfundingového
>> portálu http://www.kreativcisobe.cz/ k financování Vas(ich vynálezu*,
>> vybavení klubovny a k realizaci i te(ch nejodváz(ne(js(ích snu*.
>>
>> Byli bychom i rádi kdyby se nás( portál mohl stát partnerem Vas(eho
>> sdruz(ení. nas(e spolupráce by mohla být oboustranne( prospe(s(ná.
>> Budeme se te(s(it na reakce.
>>
>> Za tým Kreativcisobe(
>>
>> Václav Bartu*s(ek
>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Brmlab mailing list
>> Brmlab at brmlab.cz
>> http://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab
>
>
>
> _______________________________________________
> Brmlab mailing list
> Brmlab at brmlab.cz
> http://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://brmlab.cz/pipermail/brmlab/attachments/20131114/61363453/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 897 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://brmlab.cz/pipermail/brmlab/attachments/20131114/61363453/attachment-0001.pgp>


More information about the Brmlab mailing list