[Brmlab] lyziny od serveru

Miroslav Ludvik miroslav.ludvik at 4safety.cz
Tue Nov 5 17:30:41 CET 2013


Ahoj,
mám 4 lyžiny od serverů, co nabízel Sysop. Bohužel mám 3 levé a jednu pravou. Nemá někdo omylem 2 pravé či alespoň jednu nevyužitou pravou lyžinu?

Díky
Lui

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 841 bytes
Desc: Message signed with OpenPGP using GPGMail
URL: <http://brmlab.cz/pipermail/brmlab/attachments/20131105/676b7c2c/attachment.pgp>


More information about the Brmlab mailing list