[Brmlab] [[fpi] "Klasický vs. kvantový model výpočtu", přednese doc. Mgr. Štěpán Holub, Ph.D. (Katedra algebry MFF UK)]

Petr Baudis pasky at ucw.cz
Sat Mar 23 18:27:22 CET 2013


----- Forwarded message -----

Vážení kolegové,


zasíláme Vám pozvání na následující seminář "Filosofických problémů
informatiky", který přednese:


   doc. Mgr. Štěpán Holub, Ph.D.
   Katedra algebry MFF UK

 na téma:

    "Klasický vs. kvantový model výpočtu"


Abstrakt:

Klasická teoretická informatika abstrahuje od hardwaru, tedy od
fyzikální realizace informace a algoritmu. V případě kvantových
počítačů ovšem vede změna povahy fyzikální realizace ke změně
výpočetního modelu.
V přednášce načrtneme základní rozdíly mezi klasickým a kvantovým
výpočetním modelem a dotkneme se některých otázek souvisejících s
fyzikální realizací kvantových počítačů.


Seminář se koná v úterý 26. března 2013 od 17:20 v posluchárně S8 (1.
patro) na Malostranském náměstí 25, budova MFF UK.   Přejeme Vám pěkný den, Josef Mlček a Jiří Šejnoha.


 Informační stránka semináře: http://ktiml.mff.cuni.cz/fpi/
 a konference (mail list) pro zasílání pozvánek:
http://ktiml.mff.cuni.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/fpi

----- End forwarded message -----


More information about the Brmlab mailing list