[Brmlab] Výkladové stanovisko Revizní komise

Michal Tuláček michal at tulacek.eu
Tue Mar 5 23:07:41 CET 2013


Velectěné Brmstvo,


  je nám potěšením Vás seznámit s výkladovým stanoviskem Revizní komise, kterým se odstraňuje nejednoznačný výklad Stanov a Jednacího a volebního řádu Valné hromady


Za revizní komisi

  Tutchek

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: rk_vyklad.pdf
Type: application/pdf
Size: 51914 bytes
Desc: not available
URL: <http://brmlab.cz/pipermail/brmlab/attachments/20130305/55d178dd/attachment-0001.pdf>


More information about the Brmlab mailing list