[Brmlab] mikroskop

Nephirus nephirus at kerestes.cz
Wed Jun 12 21:48:27 CEST 2013


Ja tak na 80 % (nevim, jestli se stihnu vyhrabat ze skoly vcas).

Nephirus


On 06/12/2013 08:23 PM, David Klusacek wrote:
> 
> 
> Ahoj stehovaci.
> 
> Tak kolik nas je?
> 
> David
> 
> 
>> Davide,
>> Šindelka vás bude v 16.30 čekat, pustí vás tam, já to před tím 
>> připravím, jak nejlépe to půjde.
>> _
>> Kromě popruhů u toho bude i německá příručka a ten Rosťův překlad, 
>> včera jsem s ním domluvila, že vám to dám. Ještě s Tomáškovou 
>> domluvím, abyste k tomu měli i ten zjednodušený návod pro první 
>> orientaci.
>> _
>> Jo, Tomášková mi říkala, že by uvítala, kdybyste časem škole 
>> poskytli nějaké_ obrázky z toho mikroskopu, které by se daly využít 
>> při výuce.
>> _
>> Snad to nebude velký problém to naložit a vyložit.
>> _
>> Pokud se scházíte i v létě, tak se snad také konečně přijdu 
>> podívat, jsem dost zvědavá, jen to doteď nešlo.
>> _
>> Tak zítra dobré pořízení, budu ráda, když dáš vědět, jestli to 
>> klaplo.
>> _
>> Jana
> _______________________________________________
> Brmlab mailing list
> Brmlab at brmlab.cz
> http://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab
> 


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 295 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://brmlab.cz/pipermail/brmlab/attachments/20130612/9d7e9cf6/attachment.pgp>


More information about the Brmlab mailing list