[Brmlab] mikroskop

niekt0 niekt0 at hysteria.sk
Wed Jun 12 21:35:23 CEST 2013


Pridem

n.

On Wed, Jun 12, 2013 at 08:23:58PM +0200, David Klusacek wrote:
> 
> 
> Ahoj stehovaci.
> 
> Tak kolik nas je?
> 
> David
> 
> 
> > Davide,
> > Šindelka vás bude v 16.30 čekat, pustí vás tam, já to před tím 
> > připravím, jak nejlépe to půjde.
> > _
> > Kromě popruhů u toho bude i německá příručka a ten Rosťův překlad, 
> > včera jsem s ním domluvila, že vám to dám. Ještě s Tomáškovou 
> > domluvím, abyste k tomu měli i ten zjednodušený návod pro první 
> > orientaci.
> > _
> > Jo, Tomášková mi říkala, že by uvítala, kdybyste časem škole 
> > poskytli nějaké_ obrázky z toho mikroskopu, které by se daly využít 
> > při výuce.
> > _
> > Snad to nebude velký problém to naložit a vyložit.
> > _
> > Pokud se scházíte i v létě, tak se snad také konečně přijdu 
> > podívat, jsem dost zvědavá, jen to doteď nešlo.
> > _
> > Tak zítra dobré pořízení, budu ráda, když dáš vědět, jestli to 
> > klaplo.
> > _
> > Jana
> _______________________________________________
> Brmlab mailing list
> Brmlab at brmlab.cz
> http://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://brmlab.cz/pipermail/brmlab/attachments/20130612/39db8c72/attachment.pgp>


More information about the Brmlab mailing list