[Brmlab] tpb proxy

Jan Hrach jenda at hrach.eu
Fri Dec 20 21:24:23 CET 2013


Ne, vypnul jsem to ze stejného důvodu, jako minule - prostě to znefunkčnilo server.

On 20.12.2013 15:42, George Blackhead wrote:
> Zdar
> To je jen pro cleny?
> BH
> 
> -----Original Message-----
> From: brmlab-bounces na brmlab.cz [mailto:brmlab-bounces na brmlab.cz] On Behalf
> Of niekt0 na hysteria.cz
> Sent: Thursday, December 19, 2013 10:05 PM
> To: brmlab na brmlab.cz
> Subject: [Brmlab] tpb proxy
> 
> Zdar,
> pokusne som zase nahodil tpb proxy, uvidime ci to este bude blbnut.
> 
> http://tpb.brmlab.cz
> 
> n.
> _______________________________________________
> Brmlab mailing list
> Brmlab na brmlab.cz
> http://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab
> 
> _______________________________________________
> Brmlab mailing list
> Brmlab na brmlab.cz
> http://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab
> 

-- 
Jan Hrach, http://jenda.hrach.eu/
GPG CD98 5440 4372 0C6D 164D A24D F019 2F8E 6527 282E

------------- dal�� ��st ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 836 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://brmlab.cz/pipermail/brmlab/attachments/20131220/ffb7894f/attachment.pgp>


More information about the Brmlab mailing list