[Brmlab] vyuka mariase

Miroslav Ludvik miroslav.ludvik at 4safety.cz
Sun Apr 14 20:59:42 CEST 2013


Ahoj všem,
rozhodli jsme se se Sysopem udělat pro zájemce kurs licitovaného mariáše. Kurs by měl obsahovat vysvětlení pravidel a pricipů, ukázky herních situací a hru samotnou. V případě dostatečného zájmu lze udělat i turnaj.

Navrhovaný termín je 26.4 od 18:00 do neurčeno a pokračování 27.4. od 14:00

Zájem a připomínky směřujte mailem. V případě zájmu, založíme event na wiki.

Lui
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 841 bytes
Desc: Message signed with OpenPGP using GPGMail
URL: <http://brmlab.cz/pipermail/brmlab/attachments/20130414/381072bc/attachment.pgp>


More information about the Brmlab mailing list